N207-Noord Vervanging Drechtbrug en Leidschevaartbrug
De provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2016-2018 de Drechtbrug bij Leimuiden en de Leidschevaartbrug bij Rijnsaterwoude vervangen. Het vervangen van de bruggen is onderdeel van de maatregelen die de provincie Zuid-Holland aan de N207 uitvoert ter bevordering van de doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de regio.

Drechtbrug

De nieuwe Drechtbrug is medio april 2017 volledig opengesteld voor het verkeer. De brug is verbreed en heeft nu aan beide zijden busstroken voor de R-net bus.

Leidschevaartbrug

De nieuwe Leidschevaartbrug heeft een 2x1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Ook is de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en zijn de veetunnel en tunnel voor landbouwverkeer gesloopt. De OV-haltes op de Leidschevaartbrug zijn komen te vervallen. De nieuwe haltes zijn gesitueerd bij de kruising met de Herenweg. Voor de wandelaars loopt het Marskramerpad onder de nieuwe brug door.

Gefaseerde aanpak

Bij beide bruggen heeft de provincie de sloop en de bouw gefaseerd uitgevoerd. Zo kon het verkeer altijd over een helft van de brug doorrijden en bleef de regio bereikbaar.


Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.