N207-Noord Vervanging Leidsevaartbrug
De provincie Zuid-Holland is begin augustus 2017 gestart met de vervanging van de brug over de Leidsevaart. De nieuwe brug krijgt een 2x1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Daarnaast wordt de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en worden de veetunnel en tunnel voor landbouwverkeer gesloopt.

Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug daarom gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug is vervangen, en tot halverwege juni 2018 wordt gewerkt aan de tweede helft. Het verkeer op de N207 kan op deze manier altijd over 1 helft van de brug rijden met een snelheid van 50 kilometer per uur. Er zijn wel enkele nachtafsluitingen nodig.

Woudsedijk-Zuid

Tijdens de werkzaamheden aan de Leidsevaartbrug is de tunnel Woudsedijk-Zuid gestremd voor al het verkeer. Om de Woudsedijk-Zuid bereikbaar te houden, is een zogenoemde bypass (afrit) vanaf de N207 (ter hoogte van de kruising met de Herenweg) aangelegd richting de Woudsedijk-Zuid. De afslag wordt geregeld met behulp van verkeerslichten. Deze tijdelijke route is alleen bestemd voor lokaal verkeer.

Vaarverkeer

Vanaf maandag 31 juli 2017 is de Leidsevaart gedurende de werkzaamheden geheel afgesloten voor vaarverkeer. De stremming duurt tot de werkzaamheden aan de nieuwe brug klaar zijn, naar verwachting half juni 2018. De nieuwe doorvaarthoogte gaat van 2,50 meter naar 2,60 meter. In verband met de stremming van de Leidsevaartbrug worden de openingstijden van de bruggen bij Bilderdam en de Tolbrug bij Leimuiden in de avonduren (in het weekend) in de zomerperiode verruimd.

Bereikbaarheid OV-haltes

De haltes op de Leidsevaartbrug zijn komen te vervallen. De nieuwe OV-haltes zijn gesitueerd bij de kruising met de Herenweg.

Route Marskramerpad

Voor wandelaars die gebruik maken van het Marskramerpad is er een omleidingsroute tijdens de werkzaamheden. Deze route gaat via de Woudsedijk Noord, het tijdelijke voetgangersponton over de Leidsevaart en via de tijdelijke bypass en de Herenweg kan de N207 gepasseerd worden (zie kaart). Nadat de nieuwe Leidsevaartbrug gereed is zal het Marskramerpad onder de nieuwe brug doorlopen.

Afstemming van de werkzaamheden

De provincie, de gemeente Kaag en Braassem en het hoogheemraadschap van Rijnland stemmen de werkzaamheden die zij uitvoeren zoveel mogelijk op elkaar af. Zodra Rijnland werkzaamheden gaat uitvoeren nabij de Leidsevaartbrug informeert zij zelf de direct aanwonenden.

N207 Leimuiden-Gouda

In de komende jaren neemt de provincie allerlei maatregelen om knelpunten op de N207 tussen Leimuiden en Gouda/Bergambacht op te lossen. Door de maatregelen ontstaan er minder files en worden sluiproutes overbodig. Daarnaast verbetert de doorstroming vanuit de regio naar de hoofdwegen A4 en A12 en mainports Rotterdam en Schiphol. De greenports van Aalsmeer en Boskoop, de overslagterminal in Alphen en de stad Alphen aan den Rijn worden hierdoor beter bereikbaar.


Kaart wandelroute Marskramerpad

Kaart wandelroute Marskramerpad