N207-Noord Vervanging Leidsevaartbrug
De provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2017-2018 de brug over de Leidsevaart vervangen. De nieuwe brug heeft een 2x1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Daarnaast is de naastgelegen verkeerstunnel (Woudsedijk-Zuid) vervangen en zijn de veetunnel en tunnel voor landbouwverkeer gesloopt.

Het vervangen van de brug was een ingrijpende operatie. De provincie heeft de sloop en de bouw van de nieuwe brug daarom gefaseerd uitgevoerd. Eerst is de ene helft van de brug vervangen en vervolgens is de tweede helft van de brug gesloopt en nieuw gebouwd. Het verkeer op de N207 kon op deze manier altijd over 1 helft van de brug doorrijden.

Bereikbaarheid OV-haltes

De haltes op de Leidsevaartbrug zijn komen te vervallen. De nieuwe OV-haltes zijn gesitueerd bij de kruising met de Herenweg.

Route Marskramerpad

Voor wandelaars die gebruik maken van het Marskramerpad was er een omleidingsroute tijdens de werkzaamheden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond loopt het Marskramerpad onder de nieuwe brug door.