N207-Noord busstroken Leimuiden-Alphen aan den Rijn
De provincie legt langs beide zijden van de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn busstroken aan. De aansluiting van de N207 met de Kruisweg is aangesloten op de bestaande busstrook. In de toekomst kunnen de busstroken ook worden omgebouwd tot extra rijstrook of een doelgroepenstrook. Dit laatste is een rijstrook die gereserveerd is voor bepaalde doelgroepen, zoals vrachtverkeer. Daar is dan geen extra verbreding voor nodig. De Drechtbrug is inmiddels vervangen en tot halverwege juni 2018 wordt gewerkt aan het vernieuwen van de brug over de Leidsevaart.

Tussen het kruispunt N207/Kruisweg en de Eisenhowerlaan zijn de werkzaamheden afgerond. De weg is verbreed met aanliggende busstroken. Daarnaast is voor verkeer vanuit de richting Alphen aan den Rijn een extra voorsorteerstrook aangelegd voor links afslaand verkeer naar de N446. De bestaande parallelweg blijft gehandhaafd.

Aan de westzijde van de N207, tussen de aansluiting Herenweg te Rijnsaterwoude en de rotonde Vriezenweg legt de provincie een parallelweg aan. Deze is voornamelijk bedoeld voor langzaam verkeer en het verkeer van en naar de aanliggende landbouwpercelen en het doorgaande landbouwverkeer.

Onderwerp Datum
Planning (onder voorbehoud)
N207 tussen de Leidsevaartbrug en de Kruisweg (N446)
  • Wegwerkzaamheden gereed
N207 van Leidsevaart tot Drechtbrug
  • Wegwerkzaamheden tot en met mei 2018
Vervangen Leidsevaartbrug en tunnels (oa. Woudsedijk-Zuid)
  • Werkzaamheden tot halverwege juni 2018

Voor de werkzaamheden aan de N207 zijn enkele nachtafsluitingen nodig. Zie nieuwsberichten. Waar gewerkt wordt is een  snelheidsbeperking van kracht.

Procedures en inspraak

Voor de verbreding van de N207 en de aanleg van de busstroken zijn de bestemmingsplannen van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem aangepast.


Volg VerkeerZH op Twitter