Groot onderhoud N207 bij Gouda
De provincie voert groot onderhoud uit aan de N207 bij Gouda tussen Gouwe Park en het sluiseiland. Na de werkzaamheden is dit gedeelte van de N207 voor de komende jaren weer vrij van groot onderhoud.

Asfaltwerkzaamheden

In het najaar van 2017 zijn asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Van de kruising met Gouwe Park tot en met de Eurotonde is zowel het fietspad als de hoofdrijbaan voorzien van nieuw asfalt. Ter hoogte van Westergouwe ligt nu stil asfalt.

Werkzaamheden nieuwe fietsroute

In de tweede fase vinden de werkzaamheden plaats tussen de Eurotonde (ingang Westergouwe) en het sluiseiland. De bestaande fietsroute wordt vervangen door een nieuwe fietsroute. Het fietsverkeer krijgt een eigen, nieuw aan te leggen fietsbrug over de Ringvaart. Het Zuidplasviaduct wordt alleen toegankelijk voor autoverkeer. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het huidige fietspad, totdat de nieuwe fietsroute klaar is.

Toekomst

Er komt nu nog geen capaciteitsvergroting bij dit gedeelte van de N207. De provincie onderzoekt momenteel samen met gemeentes en het hoogheemraadschap wat de beste oplossing is om de doorstroming op dit traject te verbeteren. Naar verwachting duurt het nog een aantal jaren voordat de nog te kiezen oplossing wordt uitgevoerd. Vernieuwing van het asfalt is nu echter al nodig.


Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.