Hoe wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren?
planstudie-n207-zuid header

De N207 is de langste provinciale weg in Zuid-Holland en loopt van Gouda/Bergambacht in het zuiden tot Hillegom in het noorden. Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd.

Ook is gewerkt aan de frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net) en aan de Planstudie N207 Zuid. De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds worden voller worden. Met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp.

Voorkeursbesluit Planstudie N207 Zuid fase 1

In de eerste helft van 2016 kozen provincie en gemeenten voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in deze regio op te lossen. Tegelijkertijd is afgesproken dat er ook een verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Lees meer over fase 1 van de planstudie.

Daarnaast is bij het voorkeursbesluit afgesproken dat er een verkenning start naar bereikbaarheids- en leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn (2040). Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toekomst van de N209 en oeververbindingen over de Gouwe. Dit proces loopt parallel aan de Planstudie N207 Zuid.

Van voorkeursbesluit naar uitvoeringsbesluit

Uitwerking Verlengde Bentwoudlaan

In 2016 en de eerste helft van 2017 hebben de provincie en gemeenten in samenwerking met belanghebbenden de Verlengde Bentwoudlaan zo goed mogelijk ingepast in de omgeving en het Bentwoud. Hieruit is een voorkeursvariant gekomen (visie 3).

Met voorkeursvisie 3 krijgt de weg onder meer een landbouwpad voor de agrarische percelen, een fietspad over de Kleikade met een ecologische verbindingszone, twee extra fietspaden naar het Bentwoud en een brede en een groene fiets- en voetgangerspassage over de weg heen. Ook komt er een lage aarden wal aan de oostkant die de overlast van het schijnsel van koplampen voor omwonenden vermindert.

Maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp

Ook zijn afgelopen periode samen met belanghebbenden maatregelen uitgewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp te verbeteren. Voorkeursmaatregelpakket X robuust maakt dit mogelijk door een combinatie van maatregelen aan de N209 en het aanpassen van het lokale wegennet. Ook mag verkeer niet meer linksaf op de kruising N209/Dorpstraat, maar rijdt door naar de nieuwe rotonde aan de noordzijde of naar een nieuwe rotonde bij de Provincialeweg. Daar kunnen weggebruikers keren om vervolgens de Dorpsstraat in te gaan.

Publiekssamenvatting en filmpje

De uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan en voorstellen voor verbetermaatregelen bij Hazerswoude-Dorp zijn samengevat in een publiekssamenvatting en een animatiefilmpje. Bekijk deze op de pagina Planstudie N207 Zuid. Ook zijn hier de onderzoeksrapporten te downloaden onder het kopje documenten.

Vervolgproces

Eind augustus of begin september nemen de colleges van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid fase 2. Daarna wordt het besluit voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Waarbij de gemeenteraden beslissen over de lokale aspecten en financiële bijdragen en gevraagd worden hun steun uit te spreken voor het uitvoeringsbesluit.

Vervolgens bekijkt de gemeente Alphen aan den Rijn in 2018 samen met belanghebbenden wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe verbindingen vanuit het dorp naar de N209 in Hazerswoude-Dorp mogelijk te maken. Ook wordt dan gekeken naar lokale maatregelen in Boskoop en starten de ruimtelijke procedures. Uitvoering is vanaf 2020.