Inloopavond 17 december 2018
Het projectteam N207 Zuid organiseerde eind 2018 een inloopavond om bij te praten over het project N207 Zuid in een breder perspectief. Belangstellenden konden vragen stellen over de nadere uitwerking van de ontwerpen, wat er allemaal wordt onderzocht in de milieueffectrapportage, wat een PIP en een landschapsplan precies zijn. Ook over de communicatiemomenten in 2019 en wanneer er mogelijkheid is tot inspraak

Provincie Zuid-Holland werkt samen met de regio, gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Waddinxveen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid rondom de provinciale weg N207. Inmiddels hebben gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Waddinxveen en Provinciale Staten het Uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid genomen. Daarmee gaat het project de volgende fase in: de voorbereiding van de aanleg van de (Verlengde) Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan en de aanpassing van de verkeersstructuur in Hazerswoude-Dorp (N209).

De stappen die nu volgen staan in het teken van nadere uitwerking van de ontwerpen en een milieueffectrapportage (MER). De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een provinciaal inpassingsplan (PIP).