Vredenburghlaan
De huidige N457 wordt doorgetrokken met de aanleg van de Vredenburghlaan. De weg loopt verder naar het noorden en kruist de Beijerincklaan, waar verkeerslichten komen. Vervolgens kruist de Vredenburghlaan de Plasweg; een fietstunnel onder de Vredenburghlaan zorgt ervoor dat de Plasweg bereikbaar blijft voor fietsers. In het noorden sluit de Vredenburghlaan via een nieuwe rotonde aan op de aan te leggen Bentwoudlaan. Op 31 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Waddinxveen het bestemmingsplan Vredenburghlaan vastgesteld. Op 19 juli 2018 is de aanbestedingsfase gestart voor de realisatie van de Vredenburghlaan. De planning is dat het werk gegund kan worden in het eerste kwartaal van 2019.


Planning en communicatie Vredenburghlaan

Meer informatie

Vredenburghlaan is onderdeel van de randweg Waddinxveen.