Groot onderhoud N207 bij Gouda
Het groot onderhoud aan de N207 bij Gouda is bijna helemaal afgerond. Dit gedeelte van de N207 is voor de komende jaren weer vrij van groot onderhoud.

Laatste werkzaamheden

Tussen de Eurotonde en het Zuidplasviaduct en het sluiseiland worden nog werkzaamheden uitgevoerd aan de zijkanten van de weg en de bermen. Wanneer meer bekend is over de planning van deze werkzaamheden verschijnt hierover bericht op deze website.

Afgeronde werkzaamheden

Van de kruising met Gouwe Park tot en met het sluiseiland is het asfalt vernieuwd. Ter hoogte van Westergouwe ligt nu stil asfalt.

Tussen de Eurotonde (ingang Westergouwe) en het sluiseiland is een nieuwe fietsroute aangelegd. Fietsverkeer heeft nu een eigen, nieuwe fietsbrug over de Ringvaart. Het Zuidplasviaduct is alleen nog toegankelijk voor autoverkeer.

Toekomst

Naar verwachting worden in 2020 nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • De onderkant van het Zuidplasviaduct wordt extra verstevigd zodat deze nog langer meegaat.
  • Op de kruising van de nieuwe fietsbrug met de Oost Ringdijk worden nog extra werkzaamheden uitgevoerd om te voorkomen dat de kruising in de toekomst gaat verzakken.

De provincie onderzoekt momenteel samen met gemeentes en het hoogheemraadschap wat de beste oplossing is om de doorstroming op dit traject te verbeteren. Naar verwachting duurt het nog een aantal jaren voordat de nog te kiezen oplossing wordt uitgevoerd.


Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.