N207 Gouda-BoskoopAfbeelding-Hefbrug-N207

De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de N207 tussen de rotonde N452 (nabij de A12) en de tunnel in Boskoop. Het onderhoud start  vanaf eind juni 2021. Er worden diverse maatregelen getroffen om de weg veiliger te maken. De kruising met de Brugweg is inmiddels opnieuw ingericht.

Onderhoud aan bestaande weg

De provincie gaat de hoofdrijbaan van de N207 en het naastgelegen fietspad tussen de rotonde N452 en de tunnel Boskoop onderhouden.

De planning ziet er naar verwachting als volgt uit:

  • 29 maart tot en met 14 juli 2021: Oeververvanging ter hoogte van de Henegouwerweg.
  • 26 juni tot en met 25 juli 2021: Groot onderhoud ter hoogte van de Henegouwerweg (tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse).
  • 3 september tot en met 4 oktober 2021: Groot onderhoud ter hoogte van den Ham (tussen de kruising Brugweg Waddinxveen en de tunnel in Boskoop).

Oeververvanging Henegouwerweg

De provincie vervangt van 29 maart tot en met 14 juli 2021 een gedeelte van de oever aan de oostkant van de Gouwe. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van Henegouwerweg 113 tot en met Henegouwerweg 119. De werkzaamheden starten maandag 29 maart. De aannemer voert eerst voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het tijdelijk verplaatsen van lantaarnpalen en het verleggen van kabels en leidingen. Daarna kan de oever vervangen worden.

Het vervangen van dit gedeelte van de oever is nodig om het geplande groot onderhoud aan de N207 uit te kunnen voeren. Door de oeververvanging wordt het mogelijk de hoofdrijbaan op te schuiven richting de Gouwe, waardoor het fietspad ter hoogte van de Henegouwerweg 114 kan worden verbreed. Zo verbeteren we op dit gedeelte van de weg de verkeersveiligheid voor fietsers.

Periode 1: Groot onderhoud N207 Henegouwerweg

Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 25 juli 2021 vindt het groot onderhoud ter hoogte van de Henegouwerweg plaats. Het gaat om het gedeelte tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse (zie kaartje hieronder).

Bereikbaarheid

Tijdens het onderhoud is dit gedeelte van de N207 afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het merendeel van de tijd wel langs de werkzaamheden. Het is niet te voorkomen dat sommige gedeeltes tijdelijk afgesloten zijn. We doen ons best om deze tijdelijke afsluitingen zo kort mogelijk te laten duren. Over deze afsluitingen worden direct aanwonenden en aanliggende bedrijven tijdens de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.

Aanliggende bedrijven

De afgelopen weken zijn de eigenaren van aanliggen bedrijven telefonisch benaderd. Bent u eigenaar van een bedrijf aan de Henegouwerweg en hebben we geen contact met u opgenomen? Dan vragen we u contact op te nemen met Rinske Schouls door een e-mail te sturen naar .

Momenteel zijn nog niet alle details bekend over de verkeerssituatie, omleidingen en werktijden. Zodra deze bekend zijn, wordt de informatie op de website aangevuld.

Andere projecten in de omgeving

De eerste periode van het onderhoud aan de N207 (tussen rotonde N452 en de aansluiting met de Henegouwernesse) valt samen met het onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen. Door deze werkzaamheden te combineren, zorgen we voor minder verkeershinder. De grote verkeersstroom tussen de A12 en Waddinxveen heeft nu een keer last van beide onderhoudsprojecten.

Meer informatie over het onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen is op de webpagina ‘Hefbruggen Gouwe’ te vinden.

Onderzoek veiligheidsmaatregelen

Voor het onderhoud heeft de provincie onderzocht welke verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk en wenselijk zijn. In 2018 zijn er 2 bijeenkomsten georganiseerd. We hebben tijdens deze avonden samen met de aanwonenden langs de N207 tussen Gouda en Boskoop de veiligheidsknelpunten en mogelijke oplossingen in kaart gebracht.

Na verder onderzoek van het ingenieursbureau heeft de provincie besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Een lijst met maatregelen is hieronder te vinden. Elke maatregel is voorzien van een korte toelichting. Ook maatregelen die niet worden uitgevoerd staan vermeld.


Bekijk het eindresultaat

Afbeelding-Recreatiepark-Breedijk

Benieuwd naar hoe de N207 er na het onderhoud uit komt te zien? Via onderstaande link is op 6 verschillende plekken te zien wat er verandert aan de weg.

Meld u hier aan voor updates

Wilt u op de hoogte gehouden worden als er nieuwe informatie op de webpagina verschijnt? Laat dan uw e-mailadres achter.

Dagelijks Beheer en Onderhoud

Sommige werkzaamheden worden standaard uitgevoerd. Andere werkzaamheden gebeuren alleen als het nodig is. Bekijk wat de provincie allemaal doet op de N-wegen.

Contact

Heeft u vragen over het project N207 Gouda Boskoop? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.