N207 Gouda-Boskoop
n207gouda-boskoop

De provincie Zuid-Holland voert van 28 april tot en met 11 juni 2018 groot onderhoud uit aan de N207 rond de kruising met de Brugweg in Waddinxveen. Het kruispunt en de hefbrug gaan de eerste 2 weken dicht voor alle verkeer, maar fietsers kunnen wel over de hefbrug. Daarna is verkeer vanuit Boskoop richting de Brugweg of de hefbrug en andersom weer mogelijk. De N207 blijft alle 6 weken afgesloten voor doorgaand verkeer.

Wat gaat er gebeuren?

Onderhoudswerkzaamheden aan de weg

 • We vernieuwen het asfalt van de rijbaan, het fietspad en het voetpad van de Henegouwerweg (N207) vanaf de noordkant van de kruising met de hefbrug Waddinxveen tot en met de kruising met de Henegouwernesse.
 • De fundering van het fietspad en de hoofdrijbaan wordt vernieuwd.

Opnieuw inrichten van de kruising

 • Kruising oostkant van de hefbrug opnieuw inrichten om veiligheid en doorstroming te verbeteren.
 • De voorsorteerstrook voor links afslaand verkeer richting Kerkweg-Oost verlengen.
 • Fietspad vernieuwen.
 • Onderdoorgang voor voetgangers onder de Brugweg realiseren.
 • Een nieuwe hellingbaan creëren.
 • Meer ruimte voor fietsers op de aanbrug tussen de kruising en de Brugweg creëren.
 • De afsluitbomen voor de hefbrug verder van de brug plaatsen.
 • Verkeersregelinstallatie vervangen voor een nieuwe innovatieve die beter anticipeert op verschillende verkeerssituaties.
 • Nieuwe geleiderail plaatsen.
 • Openbare verlichting vernieuwen.

Hiernaast staat de tekening met de nieuwe situatie.

Fasering

Om het werk goed en veilig uit te voeren, gaat de weg dicht. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Tijdens elke fase gelden andere afsluitingen en (lokale) omleidingen. Hiernaast staat de kaart met de fases per kleur aangegeven met datum en maatregelen voor het verkeer.

Omleidingen

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A12 en de N11. Fietsers en voetgangers kunnen de hefbrug wel kruisen en worden door verkeersregelaars omgeleid langs de werkzaamheden. Alle woningen en bedrijven binnen het werkterrein blijven bereikbaar voor hulpdiensten. Hiernaast staan de actuele omleidingsroutes.

Waarom is afsluiting van de weg noodzakelijk?

Er is al lang geen grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de N207 en het kruispunt met de hefbrug Waddinxveen.

 • De fundering van de N207 is in slechte staat. Het is daarom noodzakelijk om de fundering eerst te vernieuwen voordat we nieuw asfalt kunnen aanbrengen op de weg. Het vernieuwen van de fundering zorgt voor meer hinder. Maar alleen op deze manier kan de weg de komende jaren weer veilig worden gebruikt.
 • Op het eerste deel van de Brugweg (de aanbrug) wordt het asfalt verwijderd. Voordat er nieuw asfalt wordt aangebracht, is het noodzakelijk om betonreparaties uit te voeren. Daarnaast worden fietspaden op de aanbrug gerealiseerd.
 • Omdat er maar weinig ruimte is op de N207 en op de Brugweg (de aanbrug) is het niet mogelijk en heel onveilig om gemotoriseerd verkeer langs de werkzaamheden te leiden.

(Geluids)hinder

Hoewel we er alles aan doen om de hinder te beperken, is (geluids)hinder helaas niet te voorkomen. Met name het frezen van het asfalt en de werkzaamheden aan de aanbrug veroorzaken geluidsoverlast in de directe omgeving. De aannemer werkt in principe van 06.00 uur tot 22.00 uur. Zo houden we de uitvoeringsperiode kort en voorkomen we geluidshinder in de nacht. Incidenteel kan het voorkomen dat ook buiten deze tijden werkzaamheden plaatsvinden, om de planning te kunnen halen. Het is de verwachting dat in het weekend van 28 april langer doorgewerkt moet worden.

Meivakantie

De provincie kiest ervoor om de werkzaamheden op de kruising bij de hefbrug in de meivakantie uit te voeren. Dit omdat er dan geen fietsverkeer richting de scholen gaat. Het is het meest efficiënt om direct na de meivakantie ook de overige werkzaamheden uit te voeren, zodat de totale uitvoeringsperiode zo kort mogelijk blijft.

Gratis aanmelden sms-alert

U kunt zich aanmelden voor de gratis sms-dienst om sms-berichten met belangrijke informatie over de werkzaamheden te ontvangen. Sms ‘PZH N207 AAN’ naar 1008 om u hiervoor aan te melden. U kunt uw vragen mailen naar .

Gratis aanmelden nieuwsbrief aannemer

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief van de aannemer BAM voor actuele informatie over de werkzaamheden. U kunt zich aanmelden via: http://eepurl.com/dsj63n. Na het aanmelden ontvangt u de eerste nieuwsbrief met alle informatie over de werkzaamheden aan de N207 bij Waddinxveen.

Onderhoud N207 Gouda – Boskoop (start in 2019)

De provincie gaat de hoofdrijbaan van de N207 en het naastgelegen fietspad tussen de rotonde N452 en de tunnel Boskoop onderhouden (paars op de kaart). Er wordt onderzocht of er kleine verbeteringen voor de verkeersveiligheid mogelijk zijn en vervolgens wordt de verharding vernieuwd.


Veelgestelde vragen N207 bij Waddinxveen

Volg VerkeerZH op Twitter