Groot onderhoud N207 Gouda
De provincie voert in 2017 en 2018 groot onderhoud uit aan de N207 bij Gouda tussen Gouwe Park en het sluiseiland. Na de werkzaamheden is dit gedeelte van de N207 voor de komende jaren weer vrij van groot onderhoud.

Werkzaamheden 2017

In het najaar van 2017 worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Van de kruising met Gouwe Park tot en met de Eurotonde krijgen zowel het fietspad als de hoofdrijbaan nieuw asfalt. Ter hoogte van Westergouwe komt stil asfalt.

Werkzaamheden 2018

In 2018 vinden de werkzaamheden plaats tussen de Eurotonde (ingang Westergouwe) en het sluiseiland. Het fietsverkeer krijgt een eigen, veiligere route via een nieuw aan te leggen fietsbrug en het Zuidplasviaduct wordt alleen toegankelijk voor autoverkeer. De werkzaamheden starten naar verwachting voor de zomervakantie 2018 en zijn naar verwachting in oktober 2018 helemaal afgerond. Deze planning is nog afhankelijk van het ontwerp en levertijden van materialen. Meer info over deze werkzaamheden volgt.

Toekomst

Er komt nu nog geen capaciteitsvergroting bij dit gedeelte van de N207. De provincie onderzoekt momenteel samen met gemeentes en het hoogheemraadschap wat de beste oplossing is om de doorstroming op dit traject te verbeteren. Naar verwachting duurt het nog een aantal jaren voordat de nog te kiezen oplossing wordt uitgevoerd. Vernieuwing van het asfalt is nu echter al nodig.