Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Greenport Boskoop-West (Planstudie N207 Zuid)
Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Greenport Boskoop-West (Planstudie N207 Zuid).

De provincie en de gemeenten Alphen aan den Rijn (waar de dorpen Boskoop en Hazerswoude-Dorp bij horen) en Waddinxveen onderzoeken wat de beste manier is om de bereikbaarheid van de Greenport Boskoop-West en tegelijk ook de leefbaarheid in de kernen van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen te verbeteren.

Waarom wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren?

Actuele verkeersstudies geven aan dat het verkeer in de regio rondom de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Gouda in de toekomst sterk toeneemt. De dorpskernen Boskoop en Waddixveen zijn door de N207 verbonden met Alphen aan den Rijn, Gouda en de rijkswegen A12, A20 en N11. De N207 ligt aan de andere kan van de Gouwe. De 2 hefbruggen over de Gouwe zijn de belangrijkste aansluitingen van de dorpskernen op de N207. Door de toename van verkeer en het regelmatig opengaan van de hefbruggen staat het verkeer in de dorpskernen en op de N207 vaak vast.

De N209 door Hazerswoude en de N455 (Noordeinde) zijn belangrijke wegen voor de bereikbaarheid van de dorpskernen aan de westkant van de Gouwe. Ook deze wegen kunnen echter de verwachte toename van het verkeer niet aan. Dit belemmert het functioneren van de Greenport en de bedrijven die hiermee te maken hebben.

Langs de N207, N209 en N455 (Noordeinde) staan ook woningen. Onder andere door de toename van het verkeer verslechtert de leefbaarheid rondom deze provinciale wegen. De leefbaarheid op de Zijde in Boskoop is nu al een aandachtspunt door de hoeveelheid (vracht)verkeer dat nu langs de woningen rijdt.

De provincie zoekt in samenwerking met de gemeenten naar een oplossing voor al deze knelpunten.

Hoe wil de provincie de bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren?

De provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen 3 mogelijke combinaties van trajecten voor het oplossen van de problematiek. Dit onderzoek is sinds begin 2015 uitgebreid. De provincie en gemeenten onderzoeken nu ook afzonderlijke onderdelen van bestaande combinaties van trajecten voor N207 Zuid. In de planstudie zijn de combinaties ook wel ‘alternatieven’ genoemd. De inbreng die de omgeving in een eerdere fase voor de MER onderzoeken gegeven heeft, wordt ook in deze onderzoeken meegenomen.

Alternatief 1 (groen op de bovenstaande kaart):

  • Traject 1: het doortrekken van de Bentwoudlaan naar de Hoogeveense weg.
  • Traject 2d: een randweg om de kern Hazerswoude-Dorp heen.

Alternatief 2 (rood op de bovenstaande kaart):

  • Traject 1: het doortrekken van de Bentwoudlaan naar de Hoogeveense weg.
  • Traject 2b of 2bII: een (lange) verdiepte ligging van de N209 bij Hazerswoude-Dorp.
  • Traject 3a, 3aII of 3c: een verbinding van Greenport Boskoop-West met de N11.

Alternatief 3 (blauw op de bovenstaande kaart):

  • Traject 1: het doortrekken van de Bentwoudlaan naar de Hoogeveense weg.
  • Traject 2d: een randweg om de kern Hazerswoude-Dorp heen.
  • Traject 3a, 3aII of 3c: een verbinding van Greenport Boskoop-West met de N11.

Planstudie 2014 - 2015

In 2014 en 2015 onderzoekt de provincie samen met beide gemeenten deze combinaties van trajecten en afzonderlijke onderdelen daarvan voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Greenport Boskoop-West. Dit heet de planstudie. Aspecten als milieu, verkeer, ruimtelijke inpassing en kosten maken deel uit van deze planstudie. Het uitwerken doen provincie en gemeenten samen met de mensen die in het gebied wonen en werken. Daarom organiseerden de provincie en gemeenten in mei 2014 voor elk traject een ontwerpatelier: in Waddinxveen, in Hazerswoude-Dorp en in Boskoop.

Resultaten meedenken

Direct belanghebbenden die naast het traject wonen of werken, zijn door de provincie en gemeenten in 2014 uitgenodigd voor 1 van de 3 ontwerpateliers. In deze ontwerpateliers konden de deelnemers meedenken over de uitwerking van de verschillende trajecten. Andere geïnteresseerden konden hun reactie achterlaten op een interactieve digitale kaart. Lees de verslagen die in het documentenblok staan.

Planning

Aan de hand van de inbreng van georganiseerde, direct betrokkenen uit het gebied en de reacties op de interactieve kaart werken de provincie en gemeente de combinaties van de trajecten verder uit. In het najaar van 2015 vinden er weer informatieavonden plaats over de aangepaste ontwerpen, nieuwe verkeerscijfers en resultaten van de onderzoeken.

In het najaar van 2015 beslissen de provincie en gemeenten ook welke combinatie van trajecten de voorkeur heeft. Vervolgens gaan we bekijken wat er allemaal precies nodig is om deze uit te voeren.

Als de planning rond de besluitvorming en de formele inspraakprocedure bekend is, kunt u op deze website meer informatie vinden. Wij informeren u regelmatig via de nieuwsflits en informatiebijeenkomsten.

Historie: Quick Scan 2013

De combinaties van trajecten komen voort uit het onderzoek dat de provincie in samenwerking met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in 2013 heeft uitgevoerd naar het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Greenport Boskoop-West. Bekijk de resultaten van de Quick Scan op de digitale kaart. U kunt zien wat de effecten van de verschillende trajecten zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersafwikkeling. Het rapport en de bijlagen van de Quick Scan Greenport Boskoop-West vindt u in het documentenvenster.


Meer informatie

Volg VerkeerZH op Twitter