Voorbereidingen Ontwerp PIP gestartDe maatregelen van het project N207 Zuid komen in een provinciaal bestemmingsplan. Dit heet een Provinciaal inpassingsplan, afgekort PIP. De eerste versie van dit plan is het Concept Ontwerp PIP en is in juli 2020 openbaar gemaakt. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en andere overlegpartners hebben daarop gereageerd. In de tweede versie van het PIP, het Ontwerp PIP, kunnen deze reacties worden verwerkt.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft, in reactie op het Concept Ontwerp PIP, een nieuwe oplossing voorgesteld voor de N209 in Hazerswoude-Dorp. Deze nieuwe oplossing heet ‘Maatregelpakket N207 Zuid met Zuidwestelijke wijkontsluitingsweg’. De provincie en gemeente Alphen aan den Rijn onderzoeken deze variant de komende maanden. We kijken bijvoorbeeld naar de effecten op de luchtkwaliteit en het verkeersgeluid. Het ontwerp voor de Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en Verlengde Beethovenlaan krijgt in het Ontwerp PIP een aantal kleine aanpassingen. Zo kijken we onder andere naar het ontwerp van bruggen en viaducten.

We verwachten dat Gedeputeerde Staten deze tweede versie, het Ontwerp PIP eind 2021 vrijgeeft voor inspraak. Iedereen kan dan een reactie geven op het Ontwerp PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisaties. Provinciale Staten ontvangt een verslag van alle reacties op het Ontwerp PIP. Zij stellen het PIP hierna definitief vast. De provincie voert de plannen van het project N207 Zuid naar verwachting van 2023 tot 2025 uit.

Contact

Neem voor vragen contact op met het contactcentrum van de provincie via 0704416611 of .


Publiekssamenvatting

In deze samenvatting van het Concept Ontwerp PIP (juli 2020) staan de hoofdlijnen, zodat iedereen kan lezen welke maatregelen van de N207 Zuid er op tafel liggen.

MER en PIP

Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de verbetermaatregelen voor het project N207 Zuid. Een MER-onderzoek de impact van de aanleg van een weg op het verkeer en op het milieu. In het provinciaal inpassingsplan (PIP) worden de bestemmingen van het grondgebied vastgesteld.