Geluidsschermen N209 - LansingerlandDe provincie Zuid-Holland plaatst geluidsschermen langs de N209 in de gemeente Lansingerland. Sinds de zomer van 2019 staat er een geluidsscherm ten noorden van de Zoetermeerselaan (Kruisweg).

Bij 2 andere locaties zijn de provincie en gemeente Lansingerland bezig met de voorbereidingen:

  • Ter hoogte van Bergschenhoek (westzijde).
  • Ter hoogte van de bebouwde kom van Bleiswijk (oostzijde).

Bergschenhoek

Het voorlopig ontwerp voor het geluidsscherm bij Bergschenhoek is in 2020 afgerond door gemeente Lansingerland. Begin 2020 heeft de gemeente het project overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is momenteel bezig met het voorbereiden van de uitvoer. Daarnaast zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart.

Voorbereidende werkzaamheden

Om het geluidsscherm in Bergschenhoek te kunnen plaatsen, voert de provincie eerst voorbereidende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen, verwijderen van groen en struiken, het verleggen van de riolering ter hoogte van de Europasingel en het verleggen van de middenspanningskabel bij het Wolfend.

Bomenkap en groen verwijderen

De bomenkap en het verwijderen van groen is eind februari 2021 afgerond. Het geluidsscherm heeft een lengte van 1.3 kilometer. Om het geluidsscherm te plaatsen, is over een deel van deze lengte groen en bomen weggehaald. Op de bomen- en groenkaart (PDF) is te zien op welke plekken bomen en groen is weggehaald. Het weggehaalde groen wordt bij de uitvoering gecompenseerd met nieuw groen.

Verleggen van riolering

Rond mei/juni 2021 wordt de riolering op de Europasingel, tussen huisnummers 66 en 130, verlegd. Deze riolering wordt al eerder verlegd dan de rest van de kabels en leidingen, omdat op deze plek de grond gereed wordt gemaakt voor de aanleg van het fietspad.

Verleggen van middenspanningskabel

Rond juli/augustus 2021 wordt bij Wolfend de middenspanningskabel verlegd. Deze middenspanningskabel ligt nu op de plek van het geluidsscherm en moet daarom verplaatst worden.

Bewonersavond over de werkzaamheden

Deze werkzaamheden zijn toegelicht op de online informatieavond van donderdag 25 februari 2021. Tijdens deze avond heeft de architect het ontwerp met de bewoners gedeeld. Deze ontwerpen en impressies zijn te vinden in het fotoalbum. Ook is besproken hoeveel geluidsvermindering het scherm per woning oplevert. Bekijk hier het document ‘Effect geluidsscherm per woning (pdf, 889 kB)’, waarin dit per adres aangegeven staat. Wilt u de presentaties van de informatieavond en de lijst met gestelde vragen ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar .

Vervolg

De aanleg van het geluidsscherm start in september 2021 met het storten van de voorbelasting. De voorbelasting is een ophoging van zand die ervoor zorgt dat de grond bouwklaar wordt en dat de grond genoeg draagkracht heeft voor het geluidsscherm.

Rond juni/juli 201 wordt een informatieavond georganiseerd. Voor die tijd worden direct aanwonenden geïnformeerd middels brieven.

Bleiswijk

De gemeente Lansingerland werkt aan een ontwerp voor een geluidsscherm bij Bleiswijk. Wanneer er een voorlopig ontwerp is, draagt de gemeente het project over aan de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat vervolgens hiermee aan de slag.