N209 groot onderhoud A12-N11 (update)
Ten behoeve van de verkeersveiligheid voert de provincie groot onderhoud uit aan de N209 tussen Hazerswoude-Rijndijk en de A12. De werkzaamheden zijn grotendeels in 2016 afgerond. In aansluiting op dit onderhoud worden de laatste werkzaamheden bij Hazerswoude-Dorp tussen juli en september 2017 uitgevoerd. Het betreft werkzaamheden bij de kruising met de Galgweg/Vierheemskinderenweg en bij de kruising met het Kromme Jaagpad.

Wat gebeurt er aan de kruisingen bij Hazerswoude-Dorp?

De werkzaamheden tot en met 6 september 16.00 uur bestaan uit (update: de werkzaamheden duurden in eerste instantie tot 11 september):

 • Het opnieuw inrichten van de kruising op de N209 met de Galgweg/Vierheemskinderenweg. Er komt een extra rijstrook voor linksafslaand verkeer vanaf de N209 naar de Galgweg. De duikers onder het kruispunt en de Galgbrug zijn verwijderd, zodat het kruispunt met 1 meter wordt verlaagd voor een beter overzicht op de kruising.
 • Ten zuiden van de kruising Galgweg/Vierheemskinderenweg komt een veilige fietsoversteek.
 • Er komt een extra afslag naar links voor het verkeer uit dorpskern Hazerswoude, ter hoogte van het Kromme Jaagpad.
 • Het fietspad ter hoogte van de Galgweg wordt uitgebogen, zodat de kans op ongelukken tussen het verkeer op de Vierheemskinderenweg en fietsers en brommers op het fietspad kleiner wordt.
 • Bij de kruising Galgweg/Vierheemskinderenweg komt een bushalte

Afsluitingen

Gedurende de werkzaamheden dient het verkeer rekening te houden met afsluitingen en omleidingen. Tot en met 6 september 16.00 uur (update: de werkzaamheden duurden in eerste instantie tot 11 september) is de N209 (Gemeneweg) vanaf de rotonde ter hoogte van de carpoolplaats bij de N11 tot aan de Dorpstraat volledig afgesloten. De omleidingsroutes via de N11/N207 en via de N206/A4/N11 zijn met gele borden aangegeven. De detailtekening met de aangegeven omleidingsroutes voor diverse richtingen vindt u op deze webpagina. Om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te bevorderen, zet de provincie extra verkeersregelaars in op 4 locaties, namelijk:

 • Rotonde N209/N455
 • Rotonde Zijde/Boomgaard
 • Kruising Reijerskoop/N207
 • Kruising N11/N207 Oostgouweweg

Nood- en hulpdiensten krijgen doorgang over de N209. Het werkvak van de provincie is alleen in noord-zuidelijke richting bereikbaar voor fietsers. Fietsers kunnen over de Gemeneweg vanaf de Dorpstraat naar Hazerswoude Rijndijk en andersom. Het is niet mogelijk om van de Vierheemskinderenweg naar de Galgweg en Spookverlaat te fietsen. De recreatieve fietsroute knp 74 - knp 5 is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk.

Openbaar vervoer

Voor de lijnbus van Arriva worden pendelbussen ingezet die de normale dienstregeling dekken. Kijk vlak voor uw vertrek op de website van Arriva om de aangepaste dienstregeling te raadplegen.

Landbouwverkeer

Het bestemmings-landbouwverkeer kan in noord-zuid richting door het werkvak van de provincie. De Vierheemskinderenweg is ook in noord-zuid richting bereikbaar voor het bestemmings-landbouwverkeer. Er is geen landbouwverkeer mogelijk richting de Galgweg. Ook de oversteek Vierheemskinderenweg – Galgweg is niet mogelijk.

Terugblik

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de Gemeneweg (N209).

 • De duikerbrug bij Vierheemskinderenweg is gesloopt.
 • Het oude asfalt en de duikers zijn verwijderd.
 • In totaal is ruim 23.000 m3 grond vrijgekomen tijdens het werk. Dit is deels hergebruikt in dit werk, de rest is afgevoerd voor gebruik elders.
 • Tijdens de werkzaamheden stuitte de aannemer op 2 oude klinkerlagen, die verwijderd moesten worden.
 • Er zijn de 86 betonpalen geheid.
 • Er is 200 meter damwand aangebracht.
 • Er zijn een betonplaat en fundering aangebracht.
 • Als de Gemeneweg op 11 september klaar is, ligt er in totaal 7.000 ton nieuw asfalt.

Update: 4 september 2017, oude versie: 26 april 2017.


Omleidingsroutes N209

Omleidingsroutes N209 Hazerswoude-Dorp

Onderhoudsprojecten N209

Groot-onderhoud-N209

Volg VerkeerZH op Twitter