N210: Werkzaamheden eerste deel in juli, tweede deel in november 2018

Gepubliceerd op 13 juli 2018De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit aan de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. Van 13-15 en 23-24 juli vindt ernstige verkeershinder plaats. Tijdens de werkzaamheden wordt in tegenstelling tot eerdere berichten niet de damwand in de berm bij de Hem vervangen, omdat daar nog kabels en leidingen liggen die verplaatst moeten worden. Het vervangen van deze damwand vindt plaats in november.

Groot onderhoud

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpenerwaard werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N210.

Damwand

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is duidelijk geworden dat er kabels en leidingen in de berm langs de weg bij De Hem liggen. Deze moeten verlegd worden voordat de damwand geplaatst kan worden. Dit zal in november plaatsvinden. Het verkeer krijgt te maken met verkeershinder, waarschijnlijk een halve rijbaanafsluiting.

De overige werkzaamheden (herstellen en opknappen van de brug over de Vlist, asfaltherstel, vernieuwing van de openbare verlichting, veiligere oversteek bij de zorgboerderij) gaan wel door in juli.


Volg VerkeerZH op Twitter