N210: update over werkzaamheden Rotonde De Wetering

Gepubliceerd op 16 juli 2018De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde De Wetering lopen volgens de planning. De afgelopen periode is er hard gewerkt om een solide basis te bieden voor de nieuwe aansluiting van het bedrijventerrein. Na de bouwvakvakantie wordt het werk voortgezet.

89 heipalen

Midden juni is er gestart met het inheien van de 89 palen die nodig zijn voor de herstelmaatregelen. Inmiddels zijn al deze palen ingebracht en voorzien van een wapening. Nu ze volgestort zijn met beton bieden ze een stevige ondergrond voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. Op vrijdag 13 juli is de tweede moot (betonplaat) aangebracht. Hierna is de betonplaat volledig aangebracht en ingepakt, zodat deze tijdens de bouwvak kan uitharden.

Na de bouwvakvakantie

Na de bouwvak, eind augustus, starten we met het opbouwen van de nieuwe weg. Gelijktijdig wordt de parallelweg voorzien van asfalt, zodat het verkeer vanaf het einde van augustus gebruik kan gaan maken van deze parallelweg. Op deze manier heeft het verkeer geen hinder van de start van de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan, die begin september beginnen.

Rotonde de Wetering

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpenerwaard werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de N210. In dat kader is in juni 2018 gestart met de werkzaamheden aan de rotonde bij Bergambacht. Deze rotonde De Wetering komt ter hoogte van bedrijventerrein De Wetering en moet naast het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N210, ook zorgen voor een goede ontsluiting van dit bedrijventerrein.


Volg VerkeerZH op Twitter