N210 Bergambacht-Schoonhoven
De provincie Zuid-Holland voerde in juni en juli 2018 groot onderhoud uit aan de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Er zijn geen omleidingen meer voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden voor het vervangen van de damwand bij De Hem worden uitgesteld.

Vervangen van Damwand bij De Hem

De damwand in de berm langs de N210 bij De Hem zou vervangen worden in juli tijdens het groot onderhoud aan de N210. Dat is nodig, omdat de oude damwand verzakt en uitgebogen is. De damwand spoelt daardoor langzaam weg, waardoor het asfalt breekt. Door onvoorziene omstandigheden is de damwand nog niet vervangen. De werkzaamheden konden niet worden uitgevoerd door kabels en leidingen die anders liggen dan verwacht.

Planning nog niet bekend

De kabels en leidingen moeten eerst verlegd worden voordat de aannemer van de provincie de damwand kan vervangen. Het is nog onbekend wanneer de kabels en leidingen worden verlegd. Om die reden is de planning voor het vervangen van de damwand ook nog niet bekend. Meer informatie volgt te zijner tijd op deze webpagina.


Volg VerkeerZH op Twitter