N210 Bergambacht-Schoonhoven
De provincie Zuid-Holland voert in juni en juli 2018 groot onderhoud uit aan de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. In het weekend van 13 juli 2018 en in de nacht van 23 op 24 juli 2018 vindt ernstige verkeershinder plaats. In november volgt een tweede korte periode van hinder bij De Hem.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het herstellen en opknappen van de brug over de Vlist, het asfalt en het fietspad wordt op een aantal plekken hersteld en de openbare verlichting wordt vernieuwd. Daarnaast krijgt het kruispunt De Hem een veiligere oversteek bij de zorgboerderij. In november wordt de damwand in de berm langs de weg bij De Hem vervangen. Dat is nodig, omdat de oude damwand verzakt en uitgebogen is. De damwand spoelt daardoor langzaam weg, waardoor het asfalt breekt.

Grote verkeershinder

Het verkeer dient rekening te houden met grote verkeershinder in het weekend van vrijdag 13 juli 21.00 uur tot maandag 16 juli 06.00 uur en in de nacht van 23 juli 21.00 uur tot 24 juli 06.00 uur. De brug over de Vlist in Schoonhoven wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer dat over de brug moet, wordt met gele verkeersborden omgeleid via de N204, N228 en de N207. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het fietspad ter hoogte van de Meester Kesperstraat. Het tankstation blijft bereikbaar via de Opweg. In dat weekend en in die nacht gelden ook halve rijbaanafzettingen ter hoogte van De Hem en op een aantal andere plekken op de N210 tussen Bergambacht en Schoonhoven. Het verkeer wordt op die plekken om en om doorgelaten door verkeersregelaars.

In de nacht van 31 juli 21.00 uur tot 1 augustus 06.00 uur is er ook verkeershinder door herstelwerkzaamheden aan het fietspad gelegen naast de N210. Er gelden halve rijbaanafzettingen die meelopen met de werkzaamheden. Het verkeer wordt op de plek waar gewerkt wordt om en om doorgelaten door verkeersregelaars. Fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid.

Vervanging damwand

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat er nog kabels en leidingen in de berm bij de Hem liggen. Deze worden de komende weken verlegd. Naar verwachting wordt de damwand in november vervangen. Het verkeer dient rekening te houden met een halve rijbaanafsluiting.

Geluidshinder

Hoewel we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken, is geluidshinder helaas niet te voorkomen. Met name het frezen van het asfalt maakt veel lawaai. We vragen hiervoor uw begrip.

Openbaar vervoer

De bussen rijden volgens normale dienstregeling tijdens alle werkzaamheden.


Volg VerkeerZH op Twitter