N211: Rotonde Zwartendijk/Molenweg
De kruising N211 – Zwartendijk/Molenweg in Monster is een knelpunt voor de doorstroming van het verkeer. Dit leidt tot overlast en gevaarlijke situaties. De provincie pakt dit knelpunt aan in samenwerking met de gemeente Westland. Om het verkeer goed te kunnen verwerken, wordt het huidige kruispunt vervangen door een rotonde.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. De werkzaamheden bestaan uit het rooien van bomen, slopen van huizen, een kas en een schuur en het graven van proefsleuven.

Voor de zomer vinden er graafwerkzaamheden plaats om een voorbelasting aan te brengen. Dit houdt in dat de aannemer op de plek van de toekomstige rotonde de aanwezige grond weggraaft. Vervolgens wordt er op dezelfde plek zand aangebracht. Hierdoor is er een sterke ondergrond voor de nieuwe rotonde.

Start eerste fase

Naar verwachting start de aannemer na de bouwvak van 2020 met de eerste fase werkzaamheden. Daarbij wordt de N211 omgelegd om kabels en leidingen te verleggen. Vervolgens wordt er een halve rotonde aangelegd.