N211: Rotonde Zwartendijk/Molenweg
3D visualisatie Overzicht rotonde vanuit Naaldwijk 2

De provincie Zuid-Holland bouwt de huidige kruising van de N211 – Zwartendijk/Molenweg in Monster om tot een turborotonde. Dit is een rotonde met 2 rijstroken. De turborotonde verbetert de veiligheid en zorgt dat het verkeer makkelijker kan doorrijden. De werkzaamheden worden in twee periodes uitgevoerd.

Periode 1 (Zwartendijk)

Deze werkzaamheden vinden vanaf oktober tot half januari 2021 plaats:

  • Rijbaan N211 tijdelijk verplaatsen richting Molenweg
  • Oude rijbaan verwijderen
  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Zwartendijk
  • Halve rotonde aan de kant van de Zwartendijk aanleggen
  • Tijdelijke rijbaan verwijderen

Periode 2 (Molenweg)

Deze werkzaamheden vinden van half februari tot mei 2021 plaats:

  • Kabels en leidingen aan de kant van de Molenweg verleggen
  • Halve rotonde aan de kant van de Molenweg aanleggen
  • Beide helften van de rotonde op elkaar aansluiten
  • Geluidsscherm plaatsen (april 2021)
  • Groenvoorziening rondom de rotonde inrichten

Periode 1 (Zwartendijk)

Vanaf oktober 2020 wordt er aan de kant van de Zwartendijk gewerkt. Lees hier meer over de werkzaamheden verkeerssituatie en de hinder.

Periode 2 (Molenweg)

Vanaf half februari tot mei 2021 wordt er gewerkt aan de kant van de Molenweg. Lees hier meer over de werkzaamheden, verkeerssituatie en de hinder.

Hoe komt het eruit te zien?

3D visualisatie Zicht vanuit Poeldijk 2