N211: Rotonde Zwartendijk/Molenweg
3D visualisatie Overzicht rotonde vanuit Naaldwijk 2

De provincie Zuid-Holland bouwt de huidige kruising van de N211 – Zwartendijk/Molenweg in Monster om tot een turborotonde. Dit is een rotonde met 2 rijstroken. De turborotonde verbetert de veiligheid en zorgt dat het verkeer makkelijker kan doorrijden. De werkzaamheden worden in 2 periodes uitgevoerd.

Periode 1 (Zwartendijk)

Deze werkzaamheden vinden vanaf oktober 2020 plaats:

  • Rijbaan N211 tijdelijk verplaatsen richting Molenweg
  • Oude rijbaan verwijderen
  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Zwartendijk
  • Halve rotonde aan de kant van de Zwartendijk aanleggen
  • Tijdelijke rijbaan verwijderen
  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Molenweg

Periode 2 (Molenweg)

De volgende werkzaamheden vinden plaats:

  • Halve rotonde aan de kant van de Molenweg aanleggen
  • Beide helften van de rotonde op elkaar aansluiten
  • Geluidsscherm plaatsen
  • Groenvoorziening rondom de rotonde inrichten

Update over planning

De werkzaamheden aan de kant van de Zwartendijk stonden gepland tot eind februari 2021. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting 4 weken uit. Dit komt doordat het verplaatsen en opnieuw aanleggen van kabels en leidingen langer duurt dan verwacht. De Zwartendijk blijft hierdoor minstens 4 weken langer afgesloten. De huidige omleidingen blijven ongewijzigd. Eind januari is meer bekend over de precieze planning.

De uitloop van de eerste periode heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de werkzaamheden, omdat een deel van de werkzaamheden uit de tweede periode in deze 4 weken opgepakt worden. Hierdoor wordt de afsluiting uit de tweede periode korter en blijft de einddatum van de werkzaamheden blijft naar verwachting begin mei 2021.


Periode 1 (Zwartendijk)

Vanaf oktober 2020 wordt er aan de kant van de Zwartendijk gewerkt. Lees hier meer over de werkzaamheden verkeerssituatie en de hinder.

Periode 2 (Molenweg)

Vanaf half februari tot mei 2021 wordt er gewerkt aan de kant van de Molenweg. Lees hier meer over de werkzaamheden, verkeerssituatie en de hinder.

Hoe komt het eruit te zien?

3D visualisatie Zicht vanuit Poeldijk 2