N211: Rotonde Zwartendijk/Molenweg
3D visualisatie Overzicht rotonde vanuit Naaldwijk 2

De provincie Zuid-Holland bouwt de huidige kruising van de N211 – Zwartendijk/Molenweg in Monster om tot een rotonde. Hiermee verbetert de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. De werkzaamheden worden in twee periodes uitgevoerd.

Periode 1 (Zwartendijk)

Deze werkzaamheden vinden plaats in het najaar van 2020.

  • Kabels en leidingen verleggen
  • Aanleggen van halve rotonde aan de kant van de Zwartendijk

Periode 2 (Molenweg)

Deze werkzaamheden vinden plaats eind december 2020 tot mei 2021.

  • Aanleggen van halve rotonde aan de kant van de Molenweg
  • Geluidsscherm plaatsen (april 2021)
  • Inrichten van de groenvoorziening rondom de rotonde

Periode 1 (Zwartendijk)

In het najaar van 2020 wordt er aan de kant van de Zwartendijk gewerkt. Lees hier meer over de werkzaamheden verkeerssituatie en de hinder.

Periode 2 (Molenweg)

Van eind december 2020 tot en met mei 2021 wordt er gewerkt aan de kant van de Molenweg. Lees hier meer over de werkzaamheden, verkeerssituatie en de hinder.

Hoe komt het eruit te zien?

3D visualisatie Zicht vanuit Poeldijk 2