Periode 1 (Zwartendijk)
Vanaf oktober 2020 voert de provincie de volgende werkzaamheden uit:

  • Rijbaan N211 tijdelijk verplaatsen richting Molenweg
  • Oude rijbaan verwijderen
  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Zwartendijk
  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Molenweg
  • Halve rotonde aan de kant van de Zwartendijk aanleggen
  • Tijdelijke rijbaan verwijderen

Planning periode 1

De werkzaamheden aan de kant van de Zwartendijk stonden gepland tot eind februari 2021. Deze werkzaamheden lopen naar verwachting 4 weken uit. Eind januari is meer bekend over de precieze planning. Op de hoofdpagina is hierover meer te lezen.

Wegverkeer

De N211 blijft voor het grootste deel van de tijd toegankelijk. Voor fietsers worden tijdelijke fietspaden langs de werkzaamheden aangelegd. Zij worden langs de werkzaamheden geleid.

Tijdens enkele nachten en weekenden is het nodig om de N211 af te sluiten voor alle wegverkeer:

De N211 2 weekenden dicht

Deze weekenden stonden in eerste instantie voor begin februari en eind april gepland. Door de uitloop van de werkzaamheden wijzigen deze weekenden ook. De precieze planning wordt eind januari 2021 bekend gemaakt. Tijdens de afsluiting van de N211 gelden omleidingen die te zien zijn op deze pagina. Fietsers en brommers kunnen over een tijdelijk fietspad langs het werk. De werkzaamheden zijn ook afgestemd met de hulpdiensten, zoals brandweer een ambulance. Bus 34 rijdt een aangepaste route. Kijk voor vertrek naar de actuele dienstregeling op www.ebs-ov.nl.

Tot mei 2021 wordt er gewerkt aan de kant van de Molenweg. Lees hier meer over de werkzaamheden, verkeerssituatie en de hinder van de Molenweg.