Periode 1 (Zwartendijk)
In het najaar van 2020 voert de provincie de volgende werkzaamheden uit:

  • Kabels en leidingen verleggen
  • Aanleggen van halve rotonde aan de kant van de Zwartendijk

Planning

Het eerste deel van de werkzaamheden vindt plaats in het najaar van 2020. Vervolgens start de tweede periode. Deze periode duurt van eind december 2020 tot mei 2021. Op dit moment is de exacte uitvoeringsperiode nog niet vastgelegd. Een exacte planning volgt nog.

Zwartendijk

Tijdens de werkzaamheden wordt de Zwartendijk volledig afgesloten. De woningen op de Zwartendijk blijven voor bewoners bereikbaar.

Wegverkeer

De N211 blijft voor het grootste deel van de tijd toegankelijk. We starten aan de kant van de Zwartendijk met de werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden wordt de weg tijdelijk verlegd richting de Molenweg. Op deze manier blijft de N211 bereikbaar voor doorgaand verkeer.

In de tweede periode blijft de N211 ook bereikbaar, doordat de weg dan via het nieuwe weggedeelte aan de kant van de Zwartendijk loopt. Ook blijft de weg beschikbaar voor fietsers. Zij worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid.

Op enkele momenten is het nodig om de N211 af te sluiten voor doorgaand wegverkeer. Zodra de data en de tijden bekend zijn, informeren we u hierover op deze webpagina.

Bekijk hier periode 2 waarbij er wordt gewerkt aan de Molenweg.