Periode 2 (Molenweg)
Van half februari tot mei 2021 voert de provincie de volgende werkzaamheden uit:

  • Kabels en leidingen verleggen aan de kant van de Molenweg
  • Halve rotonde aan de kant van de Molenweg aanleggen
  • Beide helften van de rotonde op elkaar aansluiten
  • Geluidsscherm plaatsen
  • Groenvoorziening rondom de rotonde inrichten

Planning periode 2

De tweede periode start half februari en duurt tot mei 2021. Op dit moment is de exacte uitvoeringsperiode nog niet vastgelegd. Zodra de data hiervan bekend zijn, wordt hierover gecommuniceerd.

Bereikbaarheid van/naar Monster

De N211 richting de Molenweg is tijdens deze periode volledig afgesloten. De Molenweg is via een omleiding bereikbaar. Deze omleiding is op deze pagina te vinden.

Doorgaand verkeer N211

De N211 blijft voor het grootste deel van de tijd toegankelijk. Doorgaand verkeer rijdt in deze periode tijdelijk over de halve rotonde. Voor fietsers worden tijdelijke fietspaden langs de werkzaamheden aangelegd. Zij worden langs de werkzaamheden geleid.

Tijdens enkele nachten en weekenden is het nodig om de N211 af te sluiten voor alle wegverkeer. Zodra de data hiervan bekend zijn, wordt hierover gecommuniceerd. Er gelden dan omleidingen die afgestemd zijn met nood- en hulpdiensten en de gemeente Westland. Deze omleidingen zijn op deze pagina te zien.

Bekijk hier periode 1 waarbij er wordt gewerkt aan de Zwartendijk.