Participatie
De N211 Wippolderlaan is 1 van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden-Delfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen.

Hiervoor is door de provincie een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Na de ter inzagelegging van deze voorkeursvariant in 2016, is er door een aantal inwoners een alternatief voorstel ingediend, de zogenaamde Westlandvariant. Deze gaat uit van 2 verdiepte liggingen. Hierop hebben de bestuurders besloten de bestemmingsplanprocedure stil te leggen en het alternatief te laten onderzoeken. Na een intensief participatietraject is op basis van het opgeleverde vergelijkingsrapport een keuze gemaakt voor een combinatie van beide varianten; de Wippoldervariant. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222).

Deze Wippoldervariant is op dinsdag 11 december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad van Westland en op woensdag 19 december 2018 ook door Provinciale Staten. Hiermee staat het ontwerp van de weg niet meer ter discussie.

Vervolg

De provincie heeft de input van de omgeving als zeer nuttig ervaren. Ondanks dat het ontwerp en de ligging van de weg vaststaat hebben provincie en gemeenten aangegeven partijen in de brede omgeving actief te willen betrekken in het verdere traject richting uitvoering. In de komende maanden zal deze participatie verder vorm krijgen en wil de provincie in gesprek over de volgende thema's:

  1. Licht- en geluidshinder;
  2. Inrichting van de Zwethzone (zoals watercompensatie, fietsstructuur, natuur/ecologie en recreatie/inrichting);
  3. De inpassing van de weg (zoals grondwallen en/of geluidschermen of combinatie daarvan);
  4. Tijdens de uitvoering (de wijze van aanleg (fasering) en de consequenties voor de omgeving en weggebruikers).

Indien u hier een actieve rol in wilt spelen kunt u een mail sturen naar N211wippolderlaan@pzh.nl.

Omgeving aan zet tijdens participatieavond

De provincie Zuid-Holland heeft op woensdag 10 juli 2019 een participatieavond georganiseerd rondom de verdere inrichting van de N211 Wippolderlaan. Meer dan 45 personen maakten gebruik van de uitnodiging om mee te denken over de onderwerpen ‘licht- en geluidhinder’, ‘inpassing van de weg’ en ‘inrichting van het natuurgebied De Zwethzone’.

Participatiesessie

Ondanks dat het ontwerp vastligt, er is in december 2018 gekozen voor de Wippoldervariant, wil de provincie met de input uit de omgeving het ontwerp verder vormgeven. Onder begeleiding van communicatieadviesbureau Future Communication werd tijdens de avond met het ontwerp op tafel gesproken en gediscussieerd over wensen en ideeën vanuit de omgeving. De onderwerpen betroffen ‘licht- en geluidhinder’, ‘inpassing van de weg’ en ‘inrichting van het natuurgebied De Zwethzone’.
Naast bewoners en bedrijven waren er ook enkele raadsleden en wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-Delfland aanwezig om de sfeer te proeven.

Interessante discussies

In 3 verschillende ronden kregen alle aanwezigen de mogelijkheid hun wensen en ideeën in te brengen op de verschillende onderwerpen. Zo ontstonden ook interessante discussies tussen aanwezigen die hun eigen belangen vertegenwoordigden. Dit zorgde in sommige gevallen voor een andere kijk op zaken. 
Alle input is genoteerd en wordt in de komende periode naast elkaar gelegd. Vervolgens wordt gekeken wat al dan niet toepasbaar en haalbaar is. Tijdens een vervolgsessie in september 2019 worden de eerste resultaten gedeeld en besproken.