Participatie
De N211 Wippolderlaan is één van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden-Delfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen.

Hiervoor is een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Dit ontwerp heeft eind 2016 – begin 2017 ter inzage gelegen. Aan het eind van de inzagetermijn is door een aantal bewoners, verenigd in Burgerparticipatie De Zwethzone, een alternatief ontwerp-idee ingediend bij de commissie vergadering van Provinciale Staten, de zogenaamde Westlandvariant. Hierop hebben de bestuurders Floor Vermeulen, Bram Meijer (gemeente Westland) en Hans Horlings (gemeenten Midden-Delfland) besloten de bestemmingsplanprocedure stil te leggen en het alternatief te laten onderzoeken. Dit onderzoek is begin 2018 afgerond en tijdens een informatieavond van 19 april 2018 is het vergelijkingsrapport gepresenteerd aan de omgeving.

Vervolg

Het vergelijkingsrapport geeft een goed beeld van de voor- en nadelen van beide varianten. Het is nu aan de bestuurders om een keuze te maken voor een variant, of combinatie van varianten, die de belangen in de omgeving het beste dient. Dit vraagt om een goede betrokkenheid van alle belanghebbenden. Wanneer er een gezamenlijke bestuurlijke keuze voor het vervolg wordt gemaakt, wordt daarover gecommuniceerd.