Varianten kruising N211/Laan van Wateringse Veld
Voor het ongelijkvloers maken van de kruising N211 met de Laan van Wateringse Veld onderzocht de provincie diverse varianten. In het najaar van 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland met het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan gekozen voor één variant, de Verschoven Haarlemmermeer. Deze keuze is gebaseerd op de scope en randvoorwaarden van het project. Dit zijn onder andere:

  • verkeerskundig oplossend vermogen
  • verkeersveiligheid
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • effect op natuur en milieu
  • omgevingsbelangen
  • financiën

Gekozen variant:

Verschoven Haarlemmermeer

Bij deze variant blijft de N211 op het huidige niveau. Het verkeer uit de richting van de A4 (het oosten) kan vrij rechtsaf slaan naar de Laan van Wateringse Veld. Het verkeer vanaf de Laan van Wateringse Veld richting het westen kan vrij de N211 oprijden. De overige in- en uitritten worden aan de zuidzijde van de N211 gerealiseerd. Over de N211 wordt hiervoor een viaduct aangebracht.


Verschoven Haarlemmermeer

Verschoven Haarlemmermeer