Varianten kruising N211/N222 (Veilingroute)
Voor het ongelijkvloers maken van de kruising N211 met de N222 (Veilingroute) onderzocht de provincie diverse varianten. In het najaar van 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland met het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan gekozen voor één variant, de Geoptimaliseerde Haarlemmermeer. Deze keuze is gebaseerd op de scope en randvoorwaarden van het project. Dit zijn onder andere:

  • verkeerskundig oplossend vermogen
  • verkeersveiligheid
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • effect op natuur en milieu
  • omgevingsbelangen
  • financiën

(Geoptimaliseerde) Haarlemmermeer

Bij dit alternatief blijft de N211 op het huidige niveau. Het in- en uitvoegende verkeer gaat over verhoogde in- en uitritten en passeert de N211 middels een viaduct. Het kruisende verkeer op de viaduct wordt door middel van verkeerslichten geregeld. Er zijn verschillende sub-varianten mogelijk, zoals een omgekeerde versie (verhoogde N211 en in- en uitritten op huidige niveau, verkeer passeert de N211 onderdoor) of een verdiepte ligging N211, met in- en uitritten en viaduct op huidige niveau. Bekijk het technisch ontwerp van de Variant Haarlemmermeer bij de documenten op de pagina N211 Wippolderlaan.


Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Geoptimaliseerde Haarlemmermeer

Geoptimaliseerde_Haarlemmermeer