Varianten kruising N211/N222 (Veilingroute)
Voor het ongelijkvloers maken van de kruising N211 met de N222 (Veilingroute) onderzocht de provincie diverse varianten. In het najaar van 2015 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland met het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan gekozen voor één variant, de Geoptimaliseerde Haarlemmermeer. Deze keuze is gebaseerd op de scope en randvoorwaarden van het project. Dit zijn onder andere:

  • verkeerskundig oplossend vermogen
  • verkeersveiligheid
  • ruimtelijke inpassing in de omgeving
  • effect op natuur en milieu
  • omgevingsbelangen
  • financiën

Gekozen variant:

Geoptimaliseerde Haarlemmermeer

Bij deze variant wordt de N211 verhoogd. De aansluitende wegen en kruisingen blijven op maaiveldniveau. Het in- en uitvoegende verkeer passeert de N211 onderdoor. Het kruisende verkeer onder de N211 wordt door middel van verkeerslichten geregeld.

Bekijk de inpassingsvisie van de verbreding N211 Wippolderlaan. Let op, het is een visie en nog geen definitief ontwerp.

Afgevallen varianten:

  • Haarlemmermeer
  • Kwart Klaverblad
  • Compacte Knoop

Bekijk voor de onderbouwing van de varianten het ‘Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan’


Geoptimaliseerde Haarlemmermeer

Geoptimaliseerde_Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Kwart Klaverblad

Kwart Klaverblad

Compacte Knoop

Compacte Knoop