Planning
Planning werkzaamheden
Wanneer Wat
Juni/juli 2017 Vaststellen bestemmingsplan
Oktober/november 2017 Voorbereiding aanbesteding / contract voor de realisatie gereed
November 2017 - april 2018 Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer
Zomer 2018 Start werkzaamheden
Begin 2020 Werk gereed