Planning N213
Planning werkzaamheden
Wanneer Wat
Juni 2018 Vastgesteld bestemmingsplan onherroepelijk
Juli 2018 tot mei 2019 Verleggen kabels en leidingen
2019 Uitvoeren werkzaamheden rijstroken, geluidsschermen, fietstunnel en bruggen
Begin 2020 Werk gereed