Planning N213
Planning werkzaamheden
Wanneer Wat
Juni 2018 Vastgesteld bestemmingsplan onherroepelijk
Juli 2018 tot juni 2019 Verleggen kabels en leidingen
2019/2020 Uitvoeren werkzaamheden rijstroken, geluidsschermen, fietstunnel en bruggen
3e/4e kwartaal 2020 Werk gereed