Stand van zaken N213 april 2016
Voortgang project N213

De afgelopen periode hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland onderzocht welke ruimtelijke procedures nog doorlopen moeten worden voordat het project een nieuwe fase in kan.

Naast deze procedures is er ook extra aandacht voor de bereikbaarheid van het Westland. De afgelopen jaren, maar ook in de komende jaren zijn hier veel werkzaamheden. Om de bereikbaarheid van het Westland te kunnen borgen is het zaak de verkeersmaatregelen goed op elkaar af te stemmen. Dit om overlast voor omwonenden en het verkeer zo veel mogelijk te beperken.

Bijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan N213

Op maandag 25 april 2016 organiseert de gemeente Westland een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan van de verbreding van de N213 en het uitbreiden van het kruispunt Dijkweg.

Kijk op de website van de gemeente Westland voor meer informatie.