Aanpassing kruisingen N217 in verband met renovatie HeinenoordtunnelHalverwege 2023 start Rijkswaterstaat met de renovatie aan de Heinenoordtunnel. In 2023 en 2024 is de tunnel periodiek dicht. Kijk voor meer informatie over de renovatie op Heinenoordtunnel.

Het verkeer wordt dan onder andere omgeleid via de N217. Veel extra verkeer zal tijdens deze afsluitingen gebruikmaken van de provinciale weg N217 van en naar de Kiltunnel.  Om de verkeerscapaciteit te vergroten past de provincie in 2022 de weg op 2 punten aan:

  • kruising Polderweg / Molenweg (N217) wordt voorzien van verkeerslichten
  • uitbreiding rotonde Maasdamseweg/Nieuwe Bonaventuurseweg naar een 'turborotonde'

Op 12 oktober hebben GS de uitvoeringsovereenkomsten en het addendum getekend. In de uitvoeringsovereenkomsten (uvo’s) is aangegeven hoe deze projecten worden uitgevoerd en hoe de samenwerking en beheer is vorm gegeven met de samenwerkende partijen Rijkswaterstaat, gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta.

Eerder is ook het kruispunt N217- Vrouwehuisjesweg als project benoemd. De voorziene aanpassingen bleken na doorrekening te weinig effectief en daarom is het komen te vervallen.

Voor de uitvoering van de projecten worden verschillende vergunningen aangevraagd. Kijk op https://www.zuid-holland.nl/actueel/bekendmakingen/.