N228 veiliger
N228 veiliger

Het Zuid-Hollandse deel van de N228 vormt de verbinding tussen Gouda en Oudewater. Op de N228 komen regelmatig gevaarlijke situaties voor en er gebeuren relatief veel ongevallen. Bewoners van Haastrecht en omgeving voelen zich lang niet altijd veilig op de weg. Daarom zetten we ons in voor nul verkeersslachtoffers en voor een veiligere beleving van de weg.

Veilig weggebruik moet nu en in de toekomst zo makkelijk en logisch mogelijk zijn. Hiervoor werken we aan deze 3 pijlers:

  • Aanpassing van de inrichting van de weg en verlagen van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom naar 60 km/uur.
  • Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers.
  • Handhaving van de maximumsnelheid.

De provincie Zuid-Holland werkt hierbij samen met de gemeente Krimpenerwaard, gemeente Gouda, ROV Zuid-Holland, comité N228 Veilig!, scholen, verenigingen en bedrijven langs de weg.

Knelpunten

Het Zuid-Hollandse deel van de N228 heeft relatief veel bochten en een groot aantal (230) soms zeer steile in- en uitritten van woningen en bedrijven. Doordat de N228 op een dijk ligt, heeft de weg weinig uitwijkmogelijkheden. Ook zijn er weinig veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers.

Niet alleen de inrichting van de weg, maar ook het gedrag van weggebruikers zorgt soms voor onveilige situaties. Er stoppen bijvoorbeeld regelmatig bussen, pakketbezorgers en vuilnisauto’s op de rijbaan of het fietspad en andere weggebruikers willen die dan graag passeren. Ook wordt er harder gereden dan toegestaan en ingehaald, terwijl er een inhaalverbod geldt.

Al deze factoren dragen bij aan het aantal (bijna) ongevallen. In 2018 zijn er 14 ernstige ongevallen op de weg geregistreerd en in 2019 waren dat er 13. Dat zijn ongevallen met blikschade en/of gewonden die geregistreerd zijn bij de politie. Lang niet alle ongevallen worden echter geregistreerd. Ook zijn er situaties waarbij het net goed afloopt, maar die wel bijdragen aan het gevoel van onveiligheid.

Planning

De uitvoering van de meeste maatregelen combineren we met regulier groot onderhoud aan de N228. Dit staat gepland voor het voorjaar van 2021. Wanneer de weg klaar is, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 km/uur.

De komende periode bereiden we de uitvoering voor. Ook werken we al aan het stimuleren van verkeersveilig gedrag en handhaving. Meer details zijn te vinden in de uitgebreide planning. Bekijk de volledige planning van de N228 veiliger.

Maatregelen

Om de knelpunten op te lossen nemen we een aantal algemene maatregelen (zie direct hieronder). Daarnaast veranderen we de inrichting van de weg op een aantal specifieke plekken. Meer daarover is te vinden op de pagina's van de 5 deeltrajecten (zie onder, na algemene maatregelen). Ook zetten we in op de bewustwording van verkeersveilig gedrag en handhaving.


Verkeersveilig gedrag en handhaving

verkeersveilig gedrag

We stimuleren verkeersveilig gedrag bij alle weggebruikers. Ook zetten we in op handhaving.

Stolwijkersluis – Goverwelle Singel

deeltraject_1_960x576

Goverwelle Singel - Haastrecht

deeltraject_2_960x576

Haastrecht - Bebouwde kom

deeltraject_3_960x576

Haastrecht - Hekendorp

deeltraject_4_960x576

Hekendorp - provinciegrens

deeltraject_5_960x576

Planning

Tijdlijn

De uitvoering van de meeste maatregelen combineren we met regulier groot onderhoud aan de N228. Dit staat gepland voor het voorjaar van 2021. Wanneer de weg klaar is, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 60 km/uur.

Nieuwsbrief N228 Veiliger

n228_veiliger

Op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen rondom de N228? Meld u dan aan voor digitale nieuwsbrief via het aanmeldformulier.