N228 veiliger
De provincie Zuid-Holland werkt de komende periode samen met de gemeente Krimpenerwaard, bewoners en bedrijven aan het verbeteren van de veiligheid op het Zuid-Hollandse deel van de N228.

Op de N228 doen zich namelijk regelmatig gevaarlijke situaties voor en er gebeuren relatief veel ongevallen. Samen kijken we naar zowel snel te realiseren maatregelen voor de korte termijn als structurele maatregelen voor de lange termijn. Daarbij zoeken we naar een combinatie van fysieke aanpassing van de weg, gedragsbeïnvloeding en handhaving.

Maatregelen voor korte én lange termijn

We komen in een aantal stappen tot de langetermijnmaatregelen. Bij elke stap vragen we bewoners, bedrijven en gemeenten om input (vooraf) en feedback (achteraf). Dat gebeurt onder andere via gesprekken, informatiebijeenkomsten en via een online tool.

Een eerste stap is het inventariseren van alle knelpunten, het verkennen van oplossingen en verkeerskundig onderzoek. Hierbij betrekken we nadrukkelijk ook bewoners en bedrijven. Dit moet nog voor de zomer van 2019 leiden tot een maatregelenpakket voor de fysieke aanpassing van de weg.

Stap 2 is het uitwerken van dit maatregelenpakket tot een voorlopig ontwerp. Dat gebeurt in samenwerking met een ingenieursbureau. We verwachten het voorlopig ontwerp in september te kunnen presenteren. Daarna wordt dit technisch verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de fysieke aanpassing van de weg. In 2020 starten we met de uitvoering hiervan.

Gelijktijdig aan het proces voor de fysieke aanpassing van de weg werken we aan maatregelen om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden en maken we afspraken over handhaving van de verkeersregels.

Smileyborden en aanpassing bewegwijzering

Nog voor de zomer van 2019 plaatsen we 4 smileyborden, 2 per rijrichting, om automobilisten meer bewust te maken van hun snelheid. Deze interactieve snelheidsmeters confronteren automobilisten met hun actuele snelheid. Wie zich keurig aan de wettelijke snelheid houdt, ziet een bord met een lachende groene smiley. Bij te hard rijden worden bestuurders geconfronteerd met een treurende rode smiley. Daarnaast wordt de bewegwijzering geactualiseerd, zodat doorgaand verkeer niet meer via de N228 wordt verwezen.


Nieuwsbrieven N228 Veiliger

Via de digitale nieuwsbrief houdt de provincie u op de hoogte van de actuele ontwikkelen van het project N228 Veiliger. Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u zich aanmelden.