Aanpak N228Veilig gebruik van de N228 moet nu en in de toekomst zo makkelijk en logisch mogelijk zijn. Daarom kiezen we voor een aanpak die bestaat uit 3 pijlers:

3 pijlers

1. Verlaging van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom naar 60 km/uur in combinatie met een bijpassende aanpassing van de inrichting van de weg.

De nieuwe inrichting van de weg zorgt er op een aantal plekken vanzelf voor dat weggebruikers hun snelheid moeten aanpassen. Het aanpassen van de weginrichting combineren we met groot onderhoud aan het gehele Zuid-Hollandse deel van de N228 (tussen Gouda en de provinciegrens bij Oudewater).

2. Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers.

Alleen een veilige weginrichting is niet genoeg. Het gedrag van de weggebruiker is net zo’n belangrijke factor. Daarom zetten we ook in op verkeerseducatie en gedragscampagnes.

3. Handhaving van de maximumsnelheid.

Regelmatige handhaving geeft weggebruikers een extra prikkel om zich aan de verkeersregels te houden. Daarom maken we hier duidelijke afspraken over met de politie en de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard.

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland werkt binnen het project N228 Veiliger intensief samen met de gemeente Krimpenerwaard, ROV Zuid-Holland en comité N228 Veilig!. Daarnaast heeft de provincie regelmatig afstemming met de gemeente Gouda, politie, provincie Utrecht en Syntus. Voor diverse activiteiten werken we samen met scholen, verenigingen en bedrijven uit de directe omgeving van de weg.