Knelpunten en maatregelenN228 veiliger

Knelpunten

Het Zuid-Hollandse deel van de N228 heeft relatief veel bochten en een groot aantal (230) soms zeer steile in- en uitritten van woningen en bedrijven. Doordat de N228 op een dijk ligt, heeft de weg weinig uitwijkmogelijkheden. Ook zijn er weinig veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers.

Niet alleen de inrichting van de weg, maar ook het gedrag van weggebruikers zorgt soms voor onveilige situaties. Er stoppen bijvoorbeeld regelmatig bussen, pakketbezorgers en vuilnisauto’s op de rijbaan of het fietspad en andere weggebruikers willen die dan graag passeren. Ook wordt er harder gereden dan toegestaan en ingehaald, terwijl er een inhaalverbod geldt.

Al deze factoren dragen bij aan het aantal (bijna) ongevallen. In 2018 zijn er 14 ernstige ongevallen op de weg geregistreerd en in 2019 waren dat er 13. Dat zijn ongevallen met blikschade en/of gewonden die geregistreerd zijn bij de politie. Lang niet alle ongevallen worden echter geregistreerd. Ook zijn er situaties waarbij het net goed afloopt, maar die wel bijdragen aan het gevoel van onveiligheid.

Maatregelen

Om de knelpunten op te lossen nemen we een aantal algemene maatregelen (zie direct hieronder). Daarnaast veranderen we de inrichting van de weg op een aantal specifieke plekken. Meer daarover is te vinden op de pagina's van de 5 deeltrajecten (zie onder, na algemene maatregelen). Ook zetten we in op de bewustwording van verkeersveilig gedrag en handhaving.


Verkeersveilig gedrag en handhaving

verkeersveilig gedrag

We stimuleren verkeersveilig gedrag bij alle weggebruikers. Ook zetten we in op handhaving.

Stolwijkersluis – Goverwelle Singel

Kaart deeltraject 1

Goverwelle Singel - Haastrecht

Kaart deeltraject 2

Haastrecht - Bebouwde kom

deeltraject_3_960x576

Haastrecht - Hekendorp

Hekendorp - provinciegrens

Kaart deeltraject 5