De mensen van de N228Wie zijn de mensen die te maken hebben met de N228 omdat ze er in de buurt wonen of werken? Of die achter de schermen werken aan het project?


“We hebben een duidelijk beeld van waar we als team heen willen: een veiliger N228”

Michiel van Vilsteren is projectleider van het project N228 Veiliger. Hij werkt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

“Bewoners zijn blij dat we er de tijd voor nemen en dat ze bij vragen ook echt terugkoppeling krijgen.”

Monica Simonis is omgevingsmanager van aannemer De Vermeulen Groep.

"Als wijkagent sta ik nog dichter bij de mensen en kan ik echt tijd voor ze maken"

Wessel Janknegt is wijkagent in Stolwijk, Haastrecht en Vlist.

"De N228 is een drukke weg. Wanneer er zwaar verkeer langsrijdt, trilt en schudt ons huis."

Guusta van der Zwaart is lid van het bewonerscomité N228 Veilig!

“Je kunt een project niet goed uitvoeren als je de omgeving er niet goed bij betrekt”

Jorn Verwoerd is omgevingsmanager van aannemer De Vermeulen Groep.

"Het project N228 veiliger is voor mij meer dan werk alleen"

Rembrandt Redelijkheid is als omgevingsmanager betrokken bij de N228. Hij werkt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

"Vanuit het comité proberen we samen met het projectteam goed contact te houden met de weggebruikers en aanwonenden."

Anneke van der Zwaart is lid van het bewonerscomité N228 veilig!

“Als fietser ben je de meest kwetsbare verkeersdeelnemer.”

Ad Slingerland is ondernemer in Haastrecht. Vanuit zijn fietsenzaak werkte hij in december 2020 mee aan de actie ‘Fietsverlichting AAN’.

“Bewoners zijn blij dat we er de tijd voor nemen en dat ze bij vragen ook echt terugkoppeling krijgen.”

Tim Valckenier en Rien de Munck houden namens de provincie toezicht op de correcte uitvoering van het werk van aannemer Vermeulen en op de naleving van de overeenkomst.

Het blijft uitdagend en leuk om onderdeel te zijn van het project N228 Veiliger

Yvonne Krösing en Pinar Besli beheren samen de mailbox van het project N228 Veiliger. Daarnaast hebben ze ieder hun eigen ondersteunende taken binnen het project.

"Het grootste probleem is dat de weg op een dijk ligt en het dijklichaam niet mee kan groeien met de ontwikkelingen rondom de weg."

Frans Rauws is senior adviseur bij ingenieursbureau Sweco en heeft een grote rol bij het uitwerken van het maatregelenpakket voor de N228.

"De ideale weg is zo vormgegeven dat de gebruiker haast vanzelfsprekend het juiste gedrag in het verkeer vertoont."

Mark van Schuylenburg en Peter Rijnbeek werken als verkeerskundigen bij de provincie Zuid-Holland.

"Ik vind het onwijs interessant om na te denken over het verkeer, om de situatie op straat verder te verbeteren en uiteindelijk impact te hebben op de gebruikers."

Emiel Soffers is adviseur verkeer en vervoer bij advies- en ingenieursonderneming Arcadis en bij het project N228 veiliger betrokken als stakeholdermanager.