Anneke van der ZwaartAnneke van der Zwaart is, namens het comité N228 Veilig!, vaste deelnemer van het provinciale projectteamoverleg N228 Veiliger. Ze is de schakel tussen het projectteam, het comité en de bewoners. “Vanuit het comité proberen we samen met het projectteam goed contact te houden met de weggebruikers en aanwonenden. Het is belangrijk dat zij begrijpen welke maatregelen worden genomen en ook waarom. Voor sommige bewoners duurt het namelijk allemaal te lang. Sommigen hebben een heel duidelijke mening over hoe het zou moeten zijn. Dat is begrijpelijk als je niet weet hoe zo’n proces verloopt en wat er bij zo’n project komt kijken. Op projectniveau ligt het vaak heel anders. Daarom is het de kunst om goed contact te houden en er samen zo goed mogelijk uit te komen”, aldus Anneke.

"Naast de fysieke aanpassing van de weg, moeten mensen zich dus ook bewust worden van hun verkeersgedrag."

De grote verscheidenheid aan verkeersvoertuigen op de smalle weg ziet Anneke als grootste uitdaging: hoe krijg je dat allemaal op de weg en ook nog veilig? “De fysieke aanpassing van de weg is nog niet gestart. We zijn al wel begonnen met gedragcampagnes, zodat weggebruikers veel alerter worden. Het plaatsen van de snelheidsdisplays met smiley is daarbij een eerste stap, maar ook het ophangen van posters en banners, om erop te wijzen dat de scholen weer begonnen zijn. We betrekken scholen, leerkrachten, leerlingen én ouders bij de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op routes van en naar school. Ook spreken we bedrijven aan op het rijgedrag van hun medewerkers en doen we een beroep op aanwonenden. Naast de fysieke aanpassing van de weg, moeten mensen zich dus ook bewust worden van hun verkeersgedrag. Ook is er altijd handhaving nodig om iedereen bij de les te houden. Een heel proces. Omdat er zoveel bij komt kijken heeft het projectteam een slag om de arm gehouden en gekozen voor de projectnaam N228 Veiliger in plaats van onze comiténaam N228 Veilig! Wat wij als comité heel goed begrijpen, maar we zijn gewoon ietwat eigenwijzer. Uiteindelijk hebben wij hetzelfde doel en werken we er samen hard aan”, zegt Anneke trots.

"Mensen moeten weten dat hun gedrag ertoe doet."

Ze ziet echt enorm veel kansen. “Mensen moeten vooral begrijpen en ondersteunen dat we er alleen samen een veilige weg van kunnen maken. We kunnen kinderen nu al vragen om iets verder te fietsen om zo veilig over te steken bij stoplicht in plaats van onveilig oversteken op de plek waar je woont. Of ouders vragen hun auto eerst veilig te parkeren voor ze hun kinderen bij school afzetten. Dat zijn kleine dingetjes die iedereen nu al kan doen. Mensen moeten weten dat hun gedrag ertoe doet” aldus Anneke.