Emiel Soffers“Verkeer is zichtbaar en tastbaar. Je kijkt uit het raam van je huis of kantoor en ziet overal om je heen verkeer. Iedereen maakt er gebruik van. Maar niet iedereen beseft dat er wordt nagedacht over een wegontwerp, want het lijkt zo vanzelfsprekend. Ik vind het onwijs interessant om na te denken over het verkeer, om de situatie op straat verder te verbeteren en uiteindelijk impact te hebben op de gebruikers”, vertelt Emiel Soffers, adviseur verkeer en vervoer bij advies- en ingenieursonderneming Arcadis.

"Ik doe er samen met het hele projectteam mijn best voor om de fasering zo goed mogelijk af te stemmen op de bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties én de wensen van omwonenden."

Emiel is sinds april 2020 aangesloten bij het projectteam N228 Veiliger. Samen met zijn collega Marc Schenk richt hij zich op de relatie met de ‘stakeholders’: alle bewoners, bedrijven en organisaties voor wie de werkzaamheden aan de N228 gevolgen hebben. Emiel is zichtbaar tijdens (online) bewonersavonden. Ook checkt hij berichten die via mail of sociale media binnenkomen en reageert daar indien nodig op. In de komende maanden gaat hij met bedrijven en organisaties langs de weg in gesprek. Doel hiervan: nagaan hoe we volgend jaar, tijdens de werkzaamheden aan de N228 zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de toegankelijkheid en bedrijfsvoering. Deze wensen bespreekt Emiel vervolgens met de projectleider en ontwerper. Onder andere om te komen tot een goede fasering van de werkzaamheden aan de N228. De weg wordt volgend jaar namelijk niet in één keer afgesloten; er wordt steeds aan één deeltraject tegelijk gewerkt. Emiel: “Ik doe er samen met het hele projectteam mijn best voor om de fasering zo goed mogelijk af te stemmen op de bedrijfsvoering van bedrijven en organisaties én de wensen van omwonenden. We inventariseren waar alle bedrijven zitten, wat voor bedrijven dat zijn en wanneer en hoe ze opereren. En ook welke ondernemers, zoals supermarkten en restaurants, er in het centrum zitten en wanneer en hoe zij worden bevoorraad. Vervolgens nemen we contact met ze op om de werkzaamheden af te stemmen.”

"We willen een N228 die veiliger is dan nu. Een weg waar omwonenden met een gerust hart hun kinderen zelf langs laten fietsen, naar school of sportvereniging."

Het doel is dus allereerst om hinder zo veel mogelijk te beperken. “We zorgen ervoor dat bedrijven en woningen bereikbaar blijven en dat er altijd een omleidingsroute is om bij je bestemming te komen. Het is maatwerk, we kijken per locatie wat nodig is. Maar hinder bij wegwerkzaamheden hoort er altijd bij. Dat kunnen wij niet helemaal voorkomen. Dus op enig moment zal iedereen wel een keer hinder van het werk ondervinden. Daarom is ons tweede doel om voor en tijdens de werkzaamheden actief te communiceren naar bewoners, bedrijven, organisaties en weggebruikers.” Het projectteam zet hiervoor verschillende communicatiemiddelen in. Zoals een speciale N228 veiliger app die iedereen op zijn smartphone of tablet kan installeren. Maar ook berichten in het Kontakt, op de website van het project en op sociale media. “En natuurlijk zijn we altijd bereikbaar voor persoonlijke vragen en opmerkingen”, aldus Emiel. Hij benadrukt nog maar eens dat alles uiteindelijk een hoger doel dient: “We willen een N228 die veiliger is dan nu. Een weg waar omwonenden met een gerust hart hun kinderen zelf langs laten fietsen, naar school of sportvereniging.”