Frans RauwsOm de N228 veiliger te maken begonnen we eind 2018 met het inventariseren van knelpunten en het bedenken van oplossingsrichtingen. Het verder uitwerken van die oplossingen tot een voorlopig ontwerp voor de inrichting van de weg is een enorme klus. Hiervoor maken we gebruik van de specialistische kennis van Frans Rauws. Frans is senior adviseur bij ingenieursbureau Sweco en gespecialiseerd in het ontwerpen van wegen. Daarbij gebruikt hij zijn kennis van landelijke richtlijnen en wetgeving rondom weginrichting. Ook weet hij precies hoe weggebruikers zich in de praktijk gedragen. Die kennis neemt hij mee bij het ontwikkelen van veilige oplossingen.

"We proberen elke millimeter te benutten en voor iedereen ruimte te vinden in het ontwerp."

Vragend naar de grootste uitdaging van de N228 zegt Frans: “Er gebeurt van alles op en rondom de N228. Er zijn diverse bedrijven gevestigd en het is er prachtig om te wonen, waardoor steeds meer plekjes worden benut voor het bouwen van woningen. De verkeersdrukte op de weg neemt daardoor toe. Het grootste probleem is dat de weg op een dijk ligt en het dijklichaam niet mee kan groeien met de ontwikkelingen rondom de weg. Je kan de weg niet of nauwelijks breder maken, dus je moet kleine maatregelen zien te vinden om de weg veiliger te maken.” Het is dus zoeken naar oplossingen op de vierkante meter: “Er is bijvoorbeeld een plek met een informatiebord. Deze ruimte gebruiken we om er een slinger in de weg te maken om de overgang naar de bebouwde kom aan te geven. Op dezelfde manier kunnen we op een paar plekken een veilige oversteek maken voor fietsers en voetgangers, door de ruimte van een bushalte te benutten. De bus stopt dan straks op de rijbaan. Zo proberen we elke millimeter te benutten en voor iedereen ruimte te vinden in het ontwerp. Een uitdaging die we graag met het projectteam aangaan”, aldus Frans.

"Bewoners weten exact waar de pijnpunten zitten en dat helpt je om op de juiste locatie een goede maatregel te treffen."

Ook de bebouwde kom gaat meer opvallen. “Wanneer mensen op de weg rijden, moeten ze voelen dat ze binnen de bebouwde kom rijden. Daarom willen we daar een andere sfeer creëren. Bijvoorbeeld door de fietspaden binnen de bebouwde kom te voorzien van rood asfalt en door de witte strepen op de as van de weg te vervangen door een strook bestrating. Ook plaatsen we stoepranden aan de zijkant van de weg en wat meer begroeiing waar dit mogelijk is. Zo hebben we een heel pakket met maatregelen die de snelheid eruit moeten halen.”

Frans vindt het erg fijn dat bewoners ook actief betrokken zijn bij het ontwerpproces. “Je kan als ontwerper van alles verzinnen, maar je weet niet precies waar het probleem zich voordoet. Bewoners weten exact waar de pijnpunten zitten en dat helpt je om op de juiste locatie een goede maatregel te treffen”.