Jorn VerwoerdJorn Verwoerd is de schakel tussen het project en alle personen en organisaties die te maken hebben met de gevolgen van de werkzaamheden aan de N228. Samen met Monica Simonis vervult hij de rol van omgevingsmanager van aannemer De Vermeulen Groep.

Jorn is al jaren werkzaam als omgevingsmanager. In 2005 begon hij zijn carrière bij Rijkswaterstaat. "Toen dachten we nog dat je met een perfecte contractuele voorbereiding en technische oplossing en met een strakke planning een project onder controle hebt. In de praktijk kwamen we erachter dat je een project niet goed kunt uitvoeren als je de omgeving er niet goed bij betrekt. Zo hadden wij in een weekend een keer de toegang tot een bedrijf onmogelijk gemaakt door werkzaamheden. Toen bleek dat zij juist in dat weekend een transport gepland hadden. Dit hadden wij kunnen weten als we het bedrijf op tijd hadden betrokken." Door dit soort incidenten kwam Jorn in aanraking met omgevingsmanagement en leerde de kneepjes van het vak. "Nu combineer ik mijn civieltechnische achtergrond met het buiten zijn. Geweldig!", aldus Jorn.

“Mensen die langs de weg wonen hebben de beste kijk op wat wel en niet werkt.”

Het 'wheelen en dealen' met de omgeving geeft Jorn veel energie: "De belangen en wensen van bewoners en bedrijven zijn heel divers. Het geeft mij enorm veel voldoening om al deze belangen in overleg met de betrokkenen af te wegen en een plek te geven binnen het project." Hij kijkt dan ook uit naar de gesprekken met bewoners en bedrijven die direct langs de weg gevestigd zijn. Jorn: "Daar haal je veel waardevolle informatie uit. Mensen die langs de weg wonen hebben de beste kijk op wat wel en niet werkt. Zij kunnen vertellen welke bijzonderheden spelen. Laatst vertelde een bedrijf bijvoorbeeld welke wegen als sluiproute worden gebruikt. Die informatie vind je niet via Google."

“En als het onverhoopt anders loopt, vinden we daar samen met de omgeving een oplossing voor”.

.Jorn is pas tevreden als bedrijven en bewoners weten wat eraan komt, als ze tevreden zijn over de maatregelen die zijn getroffen en als ze zich gehoord voelen. Hij heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan. "Ik hoop dat alles volgens verwachting loopt. En als het onverhoopt anders loopt, vinden we daar samen met de omgeving een oplossing voor", sluit Jorn af.