Michiel van VilsterenTrekker van het project N228 Veiliger is Michiel van Vilsteren, projectleider bij de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland. Als verbinder in het project zorgt hij ervoor dat de kennis van alle projectteamleden en de samenwerkingspartijen zo goed mogelijk wordt benut. Verder doet hij de sturing en verantwoording van het project.

‘Het gezamenlijk stappen maken en resultaten te zien van waar je aan werkt is erg leuk.’

Om de 2 weken komt het projectteam samen. “We hebben een duidelijk beeld van waar we als team heen willen: een veiliger N228. Samen stellen we vast hoe we daar moeten komen. Naast het aanpassen van de inrichting van de weg doen we dit door in te zetten op educatie en handhaving. Hiervoor betrekken we de omgeving. Het gezamenlijk stappen maken en resultaten te zien van waar je aan werkt is erg leuk.”, zegt Michiel trots.

‘Het team doet er alles aan om de N228 voor iedereen veiliger te maken.’

Door veel belanghebbenden tijdig te betrekken, de belangen op tafel te leggen en er een goede invulling aan te geven probeert Michiel draagvlak voor het project te creëren. “Het is belangrijk om heldere afwegingen te maken tussen belangen en om de keuzes die we maken goed te onderbouwen, zodat er begrip ontstaat. ”Voor het vervolg van het project heeft hij alle vertrouwen. “We hebben een gedreven projectteam waar iedereen hun verantwoordelijkheid neemt en actief meedoet. Het team doet er alles aan om de N228 voor iedereen veiliger te maken”, sluit Michiel vastberaden af.