Rembrandt RedelijkheidRembrandt Redelijkheid maakt deel uit van het projectteam N228 Veiliger. Hij is als omgevingsmanager betrokken bij diverse onderhoudsprojecten in het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Binnen het project N228 werkt hij samen met Emiel Soffers van Arcadis aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving in de periode tot en met de uitvoering van de werkzaamheden.

“De werkzaamheden aan de N228 zullen hoe dan ook zorgen voor enige hinder tijdens de uitvoering. Denk hierbij aan omleidingen voor autoverkeer, tijdelijke loop- en fietsroutes, aanwezigheid van bouwverkeer, extra geluid vanwege de werkzaamheden, enz. In deze voorbereidingsfase zijn we bezig uit te denken hoe we het werk kunnen organiseren en wat dat betekent voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. Deze voorbereiding neemt de toekomstige aannemer mee in de detailuitwerking van zijn uitvoeringsplannen. Op die manier houdt de provincie zicht op het werk en de effecten op de omgeving”, aldus Rembrandt.

"Ik krijg enorm veel energie van dit project"


De provincie stuurde in november 2020 een brief naar ondernemers en andere organisaties rondom de N228 om te inventariseren op welke manieren en op welke dagen en tijdstippen zij afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de weg. Rembrandt: “Op basis van de informatie die we ontvangen, maken we onder andere een faseringsplan. Dit beschrijft in welke stukken de weg wordt ‘opgeknipt’ en in welke volgorde deze stukken weg aangepakt worden. We streven daarbij naar een goede bereikbaarheid voor zoveel mogelijk bedrijven en organisaties. Daarvoor wegen we de verschillende belangen af. Een transporteur zal bij ons aangeven wanneer zijn piek van transporten zit. Een lokaal boerenbedrijf zal bijvoorbeeld zijn transportmomenten met ons delen. Met alle informatie die we van bedrijven en organisaties ontvangen gaan wij puzzelen en aan de hand daarvan stellen we het faseringplan op.”

Rembrandt is erg blij om deel uit te maken van het projectteam: “Binnen het project N228 wordt niet alleen de weg civieltechnisch aangepakt, maar is er ook aandacht voor educatie en gedrag van de gebruikers. Dat maakt het extra uitdagend en leuk. Het op tijd betrekken van de omgeving, omgevingsfactoren in beeld brengen en zorgen dat tijdens de uitvoering iedereen goed op de hoogte is, is voor mij meer dan werk alleen. Ik krijg er ook enorm veel energie van.”

"Is iedereen tevreden over de communicatie, dan is het project een succes"

Ten slotte beantwoordt Rembrandt de vraag wanneer het project een succes is voor hem. Daar is hij duidelijk over: ”Als iedereen die met de N228 te maken heeft tevreden is over de communicatie. En als alle weggebruikers zich straks - als de weg veiliger is ingericht –bewust zijn van hun eigen rol in veilig gebruik van de N228.”