Tim Valckenier en Rien de MunckRien de Munck en Tim Valckenier zijn de ogen en oren van opdrachtgever provincie Zuid-Holland op de bouwplaats. Samen houden ze namens de provincie toezicht op de correcte uitvoering van het werk van aannemer Vermeulen en op de naleving van de overeenkomst. Rien bewaakt als directievoerder het contract, het geld en de projectorganisatie. Tim is toezichthouder en het verlengstuk van Rien. Hij bewaakt de kwaliteit, planning, administratie en veiligheid op de bouwplaats. Ze vormen een sterk team en vullen elkaar goed aan. “We zijn ons werk begonnen met het beoordelen van de aanbestedingstukken. We hebben bestudeerd wat contractueel is overeengekomen met de aannemer. Doordat we deze stukken op inhoud en compleetheid controleren, voorkomen we vaak onnodige discussies tijdens de uitvoering. Ook kunnen eventuele ‘grijze vlekken’ tijdig worden ingevuld”, vertelt Rien.

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en is Tim dagelijks op de N228 te vinden. Hij inspecteert en begeleidt de werkzaamheden en ziet erop toe dat het project volgens het zogenaamde bestek (de beschrijving van de werkzaamheden) en tekeningen wordt uitgevoerd. Tim: “Ik houd in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. Of de wettelijke regels rondom Arbo, veiligheid en milieu steeds worden toegepast. Ik beoordeel of het asfalt goed wordt verdicht, straatwerk netjes wordt aangelegd, overgangen netjes en vloeiend lopen volgens de geldende eisen, enzovoort.”

Tijdens de werkzaamheden kan je altijd voor verassingen komen te staan. Rien geeft een voorbeeld uit een eerder project: “Je hebt aan de tekentafel bedacht dat er een bepaald hoeveelheid asfalt nodig is. Tijdens het verwijderen van het oude asfalt kom je erachter dat de ondergrond zo slecht is dat er extra lagen asfalt nodig zijn. Dan bepalen we samen hoeveel extra asfalt aangebracht moet worden om de kwaliteit te waarborgen. Oftewel: je kan niet in de grond kijken, dus er komt altijd wel dingen naar boven tijdens de werkzaamheden. Dat maakt het werk extra uitdagend.”

Rien en Tim kijken goed terug op de afgelopen dagen. “In het begin was het vrij druk met verkeer door mensen die in het werkvak aanwezig moesten zijn of er doorheen moesten. De verkeersregelaars hebben dat keurig opgelost. Het was een nette start. De volgende dag werd het al wat rustiger. We hopen dat dit zo blijft en hopen op een goede afronding van dit mooie project.”