Verkeersveilig gedrag en handhavingWat doen de provincie en gemeente Krimpenerwaard nu en in de komende periode al?

  • Verkeerseducatie basisschoolleerlingen in samenwerking met Haastrechtse basisscholen.
  • Aanhaken bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes zoals ‘De scholen zijn weer begonnen’, ‘Zet je licht aan’, Rijd MONO en BOB.
  • Gerichte aanpak van risicovol gedrag.

Wat doen we nog meer als de weg opnieuw is ingericht (medio 2021)?

  • Brede startcampagne N228 Veiliger met aandacht voor specifieke groepen weggebruikers zoals motorrijders, fietsers en voetgangers. Hierbij zoeken we samenwerking met scholen, (sport)verenigingen en bedrijven.
  • Handhaving door politie van maximumsnelheid en inhaalverbod.