Verkeersveilig gedrag en handhaving
Wat doet de provincie nu en in de komende periode al?

 • Verkeerseducatie basisschoolleerlingen in samenwerking met Haastrechtse basisscholen en gemeente Krimpenerwaard.
 • Aanhaken bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes zoals ‘De scholen zijn weer begonnen’, ‘Zet je licht aan’, Rijd MONO en BOB.
 • Organiseren van een jaarlijks verkeersveiligheidsevenement voor bestuurders, organisaties en bewoners tijdens Themaweek Verkeersveiligheid van ROV Zuid-Holland (acties en ideeën zijn welkom).
 • Gerichte aanpak van risicovol gedrag, bijvoorbeeld:

Risicovol gedrag

Vuilnisauto’s en pakketbezorgers stoppen op de weg of het fietspad en blokkeren doorgang. Aanpak:

 • Inzetten op veilig stopgedrag in overleg met bezorg- en vuilophaaldiensten.
 • Verkennen mogelijkheid centraal afhaalpunt pakketten.

Passeren van stilstaande voertuigen. Aanpak:

 • Uitwerken van een verkeersveiligheidsactie
  (online en langs de weg).

Wat doen we nog meer als de weg opnieuw is ingericht (medio 2021)?

 • Brede startcampagne N228 Veiliger met aandacht voor specifieke groepen weggebruikers zoals motorrijders, fietsers en voetgangers. Hierbij zoeken we samenwerking met scholen, (sport)verenigingen en bedrijven.
 • Handhaving door politie van maximumsnelheid en inhaalverbod.