Otters in Nederland
Lange tijd was de otter uitgestorven in Nederland. Sinds een paar jaar leven er weer enkele otters in de Nieuwkoopse Plassen. Om van het ene natuurgebied naar het andere te komen, moesten zij de provinciale weg N463 oversteken. Daarom heeft de provincie in 2017 onder de weg  3 ottertunnels aangelegd.

De otter is nog steeds een bedreigde diersoort, dus het is wenselijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Eerst hebben de provincie en Natuurmonumenten rasters geplaatst, op initiatief van Natuurmonumenten en mede dankzij crowdfunding. Daardoor konden de otters niet langer oversteken. Otters gaan zich echter verplaatsen als ze volwassen zijn en zich voortplanten, dus moeten ze het gebied wel kunnen verlaten.