N470: Werkzaamheden gaan in oktober van start

Gepubliceerd op 23 augustus 2018Het groot onderhoud aan de N470 start in oktober 2018. Het wordt de meest duurzame weg van Nederland.

De provincie Zuid-Holland bereidt al enige tijd onderhoudswerkzaamheden voor aan de N470. Op 1 oktober a.s. gaat aannemer Boskalis van start met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Vanaf dat moment kunnen bepaalde delen van de weg zijn afgesloten. Op 18 september houdt de provincie een informatieavond om geïnteresseerden te informeren.

Innoveren

De N470 is een bijzonder project voor de provincie. Er wordt meer CO2 gecompenseerd dan dat er wordt uitgestoten in het beheer en onderhoud van de weg. Dat betekent dat er met verschillende innovaties wordt gewerkt die energie duurzaam opwekken en besparen. Zo krijgt de weg een nieuwe geluidsmuur die energie opwekt met zonnepanelen en kleine windmolens en komen er slimme verkeerslichten die zorgen voor een betere doorstroming. Het nieuwe asfalt zal de weerstand van de banden op de weg verlagen, waardoor u minder brandstof verbruikt.

Planning

De wegwerkzaamheden voor de N470 zijn opgesplitst in 11 trajectdelen. In 2018 worden 3 van de 11 trajectdelen tot uitvoering gebracht. Ter voorbereiding van de nieuwe rotondes bij de Oostelijke Randweg en de Komkommerweg wordt in september en oktober 2018 voorbelasting aangebracht. In oktober 2018 beginnen de werkzaamheden bij Pijnacker (deel 8) waarbij ook de rotonde Tolhekplein (deel 7) op de schop gaat. Daarna volgt in november 2018 het stuk weggedeelte bij Zoetermeer (deel 9). De overige trajectdelen (1 t/m 6, 10 en 11) worden in 2019 aangepakt (zie kaart).

Hinder

Bij de uitvoering van een project is overlast onvermijdelijk. Boskalis streeft ernaar de hinder zoveel mogelijk te beperken. De wegwerkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor weggebruikers en omwonenden. Allereerst in de vorm van verkeershinder, omleidingen en verminderde bereikbaarheid. Verder kan hinder van onze werkzaamheden worden ondervonden door geluid, licht, stof en vuil.

Bereikbaarheid

Om verkeershinder te beperken wordt de weg overdag niet afgesloten. Afsluitingen vinden voornamelijk plaats in de in de nachten tussen 20:00 en 06:00 uur. Daarbij wordt altijd één rijrichting afgesloten. De andere rijrichting zal dan open blijven. Boskalis sluit dus nooit beide richtingen tegelijk af. Informatie over wegwerkzaamheden vindt u in de bouwapp en op www.n470geeftenergie.nl.

Informatieavond

Wij informeren u graag over de werkzaamheden en de plannen. U bent van harte uitgenodigd binnen te lopen op onze informatieavond op dinsdag 18 september van 18.00 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker.Tijdens deze avond kunt u het definitieve ontwerp van de weg bekijken. Ook delen wij de bouwplanning met u.

Voor deze informatieavond hoeft u zich niet vooraf aan te melden.


N470 Trajectdelen

N470 - Trajectdelen

Volg VerkeerZH op Twitter