Groot onderhoud
De provincie Zuid-Holland voert naar verwachting vanaf eind 2019 groot onderhoud uit aan de N489 en de werkzaamheden zijn medio 2021 gereed. Naast het groot onderhoud wordt de N489 ook Duurzaam Veilig ingericht. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd bestaan uit het vervangen van asfalt, groenonderhoud, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanpassen van de belijning. Daarnaast worden er 2 nieuwe rotondes gerealiseerd ter plaatse van de kruising met de Westdijk/Maasdijk en de Raadhuislaan/Doesburgerweg en worden enkele andere kruisingen veiliger vormgegeven.

Globale planning

De provincie heeft het werk gegund aan de BAM. Zij gaan nu aan de slag met de planning en fasering van de werkzaamheden. Zodra hier meer over bekend is vindt u de informatie op deze pagina.

Bomenkap

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een groot deel van deze bomen wordt gekapt omdat ze aan het einde van de levensduur zijn. De overige bomen worden gekapt om de verbetermaatregelen, zoals de aanleg van rotondes, uit te kunnen voeren. Alle gekapte bomen zullen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant. Deels kan dit langs de weg en deels vindt deze bomencompensatie plaats op geschikte terreinen nabij de N489.

De bomencompensatie is vastgelegd in een groenplan dat is afgestemd met diverse partijen uit de omgeving.