Groot onderhoud
De provincie Zuid-Holland voert naar verwachting vanaf eind 2019 groot onderhoud uit aan de N489 en de werkzaamheden zijn medio 2021 gereed. Naast het groot onderhoud wordt de N489 ook Duurzaam Veilig ingericht. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd bestaan uit het vervangen van asfalt, groenonderhoud, het vernieuwen van de openbare verlichting en het aanpassen van de belijning. Daarnaast worden er 2 nieuwe rotondes gerealiseerd ter plaatse van de kruising met de Westdijk/Maasdijk en de Raadhuislaan/Doesburgerweg en worden enkele andere kruisingen veiliger vormgegeven.

Globale planning

De exacte planning is afhankelijk van grondverwerving, de aanbesteding en mogelijke bezwaren op formele procedures. De provincie is van plan het werk aan de aannemer te gunnen in het voorjaar van 2019. Aan het einde van 2019 zal worden gestart met het vervangen van het asfalt. De 2 nieuwe rotondes worden vanaf 2020 gerealiseerd. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting in 2021 klaar.

Meer actuele informatie vindt u bij de nieuwsberichten op deze pagina.

Bomenkap

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een groot deel van deze bomen wordt gekapt omdat ze aan het einde van de levensduur zijn. De overige bomen worden gekapt om de verbetermaatregelen, zoals de aanleg van rotondes, uit te kunnen voeren. Alle gekapte bomen zullen worden gecompenseerd door nieuwe aanplant. Deels kan dit langs de weg en deels vindt deze bomencompensatie plaats op geschikte terreinen nabij de N489.

De bomencompensatie is vastgelegd in een groenplan dat is afgestemd met diverse partijen uit de omgeving.