Rotonde N498 Schaapsweg
De huidige kruising van de Provinciale weg N498 met de Schaapsweg in de gemeente Goeree-Overflakkee zal omgevormd worden tot een innovatieve rotonde. De bushaltes bij de rotonde zullen recht tegenover elkaar worden geplaatst.

Innovatieve rotonde

De rotonde draagt bij aan verkeersveiligheid en heeft meer capaciteit dan het huidige kruispunt. Deze rotonde zal van het afwijken van de standaard vormgeving om te zorgen voor betere doorstroming van het openbaar vervoer en comfort voor de reizigers. De bushaltes zullen ook nog meer comfort bieden voor R-net reizigers.

Daarnaast werken wij met duurzame materialen ( veel hergebruik) en zorgen er voor dat de CO2-productie tijdens de aanleg minder is dan bij een tradiotionele uitvoering. Ook zorgen we voor een goede leefomgeving voor planten en dieren, door bijvoorbeeld voor insecten vriendelijke bermen te creëren en plaatsen we een bijen hotel.

Planning

1e kwartaal 2020 – wordt het definitief ontwerp (op basis van voorlopig ontwerp) gemaakt en de benodigde onderzoeken gedaan. Ook worden de benodigde vergunningen aangevraagd en het ontwerp vertaald in een bestek, waarin de materialen worden vastgelegd en de kosten gedetailleerd worden geraamd.

Midden 2e kwartaal 2020 tot aan de zomer - uitvoering.

Communicatie

Actuele informatie kunt u op deze webpagina vinden. Voorafgaand aan de uitvoering zal de provincie u ook via de huis-aan-huis bladen informeren.

Samenwerking

Provincie Zuid-Holland, R-net en het Waterschap Hollandse Delta financieren dit project en werken samen met Rijkswaterstaat, Connexxion en de gemeente Goeree-Overflakkee.