Rotonde N498 Schaapsweg
De provincie Zuid-Holland bouwt de huidige kruising van de N498 met de Schaapsweg nabij busstation Den Bommel om tot een innovatieve rotonde. Daarbij komen de R-net bushaltes bij de rotonde recht tegenover elkaar te liggen.

Innovatieve rotonde

De rotonde vergroot de verkeersveiligheid en heeft meer capaciteit dan het huidige kruispunt. Voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en comfort voor de reizigers hebben we voor de rotonde een ontwerp op maat gemaakt. Ook de nieuwe bushaltes bieden meer comfort voor R-net reizigers.

Bij de uitvoering is grote aandacht voor duurzaamheid en ecologie. Zo werken wij met hergebruikte grondstoffen in asfalt en beton en zorgen ervoor dat de CO2-productie tijdens de aanleg lager is dan bij een traditionele uitvoering. Ook creëren we een goede leefomgeving voor planten, insecten en dieren met bloemrijke, onderhoudsarme bermen en de plaatsing van een insectenhotel in het midden van de rotonde.

Planning en hinder

Op dit moment (1e kwartaal 2020) ronden we het uitvoeringsontwerp af, doen we de benodigde onderzoeken en vragen we de benodigde vergunningen aan.

De uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting eind april / begin mei. Naar verwachting is de rotonde dan voor de zomervakantie klaar.

Tijdens de uitvoering kan het autoverkeer en het landbouwverkeer de weg en de kruising via een tijdelijke weg blijven gebruiken. Voor fietsers geldt een omleidingsroute via Achthuizen.

Communicatie

Actuele informatie kunt u op deze webpagina vinden. Voorafgaand aan de uitvoering organiseren we een informatiebijeenkomst (meer informatie hierover volgt spoedig).

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland, R-net en het Waterschap Hollandse Delta financieren dit project en werken samen met Rijkswaterstaat, Connexxion en de gemeente Goeree-Overflakkee.