Duurzaamheid
Duurzame en circulaire aanpak

De provincie kiest er bij de aanleg of verbetering van infrastructuur voor om zo circulair en duurzaam mogelijk te werken. Dat past in de landelijke ambities om de infrastructuur voor 2030 energieneutraal te maken en in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Daarin bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Wat maakt dit project duurzaam?

 • We kiezen bij het maken van de rotonde voor hergebruikte materialen, zoals:
  • Circufalt: een asfaltmengsel dat voor 98% uit gebruikt materiaal (gefreesd (oud) asfalt) bestaat. Het circufalt wordt dichtbij het project (43 km) geproduceerd in een van de vijf meeste energiezuinige asfaltcentrales.
  • Circulair beton (gemaakt van bestaand beton). Het circulaire beton wordt gemaakt op een duurzame fabriekslocatie met eigen zonnepark dus volledig groene stroom.
  • Lichtmasten langs de rijbaan van 95% hergebruikt aluminium.
 • Daarnaast gebruiken we duurzame materialen, zoals:
  • Belijningsmateriaal (Koudplast)
  • Olivijn (strooilaag bovenop asfalt)
  • Lichtmasten langs fietspad (Zero Emission Poles)
 • De grondstoffen die we gebruiken, zijn in de toekomst – als ze aan het einde zijn van hun levenscyclus voor de rotonde - (opnieuw) 100% herbruikbaar/circulair.
 • De rotonde is zo ontworpen dat er minder / weinig onderhoud aan nodig is. Zo beperken we de energie die nodig is voor onderhoudsactiviteiten én de bijbehorende CO2 uitstoot.

CO2 besparing tijdens realisatie:

 • Circufalt: 59 – 84% (ten opzichte van normaal asfalt).
 • Circulair beton: 94% (ten opzichte van nieuw beton).
 • Koudplast belijning: 85% (ten opzichte van Thermoplast belijning).
 • Olivijn: 100% CO2 (ten opzichte van brekerzand)
 • Zero Emission Poles: 100% ten opzichte van normale lichtmasten, omdat Co2 uitstoot productie door de producent gecompenseerd wordt door de aanplant van Jathopa struiken.

Totale CO2 vermindering: 71% (ten opzichte van traditionele materialen).

CO2 besparing na realisatie door:

 • Minder onderhoud nodig, dus minder energiegebruik en CO2 uitstoot daarvan.
 • Geen spoorvorming, dus langere levensduur, dus vervanging minder snel nodig.
 • Gebruikte materialen zijn voor 100% recyclebaar
 • Olivijn neemt continu CO2 op (tot de maximale bindingsmogelijkheid is behaald).