Ecologie
Versterken biodiversiteit en ecologie

Een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom kijkt de provincie Zuid-Holland bij de aanleg en verbetering van infrastructuur welke kansen er zijn om ecologische verbindingen aan te leggen of versterken  en de biodiversiteit te vergroten.

Ecologiemaatregelen bij de aanleg van de rotonde

Dit kunt u straks verwachten:

  • Een groot insectenhotel in vorm van tram in het midden van rotonde. Insecten kunnen hier overwinteren, waardoor er op lange termijn meer insecten komen.
  • Bloemrijke bermen die nog maar eens per twee jaar gemaaid worden. De bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen en andere insecten.
  • Nieuwe bomen in de bermen (12 iepen) die fijnstof afvangen en in de zomer voor verkoeling zorgen.

Met deze maatregelen creëren we een aantrekkelijke leefomgeving voor bijen, vlinders, andere insecten en voor vogels.

Er zijn kansen om de ecologie in de omgeving van de rotonde verder te versterken. De uitvoering hiervan is gekoppeld aan het project N59 van de toekomst (www.n59vandetoekomst.nl).


Het insectenhotel dat straks op de rotonde komt te staan. Op de plek van het parkeerterrein lag vroeger een station van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM).

Een voorbeeld van een bloemrijke berm.

Een voorbeeld van de iepensoort die geplant wordt.