Uitvoering en planning
Planning en fasering

De werkzaamheden starten medio april en zijn naar verwachting eind juli afgerond. De aannemer werkt in drie fasen:

  • Fase 1 (ca. 11 weken): Aanleg rotonde op plek huidige kruising. Voor autoverkeer wordt een bypass aangelegd. Fietsverkeer wordt omgeleid.
  • Fase 2 (ca. 3 weken): Aansluiting rotonde op de N59 en de Schaapsweg
  • Fase 3 (ca. 3 weken): Verwijderen bypass en aanbrengen ecologie-maatregelen

Werktijden

Op normale werkdagen werkt de aannemer van 07.00 – 16.00 uur. Bij sommige werkzaamheden wordt ook in de avond, nachts en/of het weekend gewerkt.

Bereikbaarheid tijdens uitvoeringsperiode

  • Autoverkeer: We leggen voor autoverkeer een bypass (tijdelijke weg) aan, zodat het verkeer het grootste deel van de tijd niet of nauwelijks last heeft van de werkzaamheden.
  • Landbouwvoertuigen: Landbouwverkeer gebruikt dezelfde bypass als het autoverkeer.
  • Fietsers: Voor fietsers geldt een omleidingsroute via Achthuizen. Deze is ongeveer 1100 meter langer dan de reguliere route. Dat kost dus ongeveer 3-5 minuten extra.

Omleidingsroute autoverkeer en landbouwvoertuigen