Corridor Rotterdam-Antwerpen




Vergroten van de economische concurrentiekracht.

Versterken van het woon- en leefklimaat.

Verduurzamen van de fysieke omgeving.

Gebiedsfoto

kaart-CRA-Rdam

Links

MIRT-onderzoek op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volg VerkeerZH op Twitter

Jaap Smit op Radio Omroep West

Het fragment van het programma Haagse Bluf van 13 november 2017 begint ongeveer op 39.07 minuten en eindigt rond 45 minuten.