MER Duinpolderweg: inloopbijeenkomst 21 november 2016
Op 21 november 2016 organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een inloopbijeenkomst voor het project Duinpolderweg. De samenwerkingspartners Stadsregio Amsterdam, Holland Rijnland en betrokken gemeenten zijn ook vertegenwoordigd. De bijeenkomst staat in het teken van de start van de Milieu EffectRapportage (MER) voor het project.

Op 12 oktober hebben de provincies besloten om een MER onderzoek te laten uitvoeren voor zeven alternatieven. De alternatieven worden onderzocht op hun effecten op het verkeer, het milieu en de economie. Aan de hand van kaartmateriaal en een visuele weergave van het tijdpad wordt de MER procedure tijdens de bijeenkomst verder toegelicht. De projectorganisatie, de gedeputeerden van beide provincies en gemeentebestuurders zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

  • Datum: Maandag 21 november 2016
  • Plaats: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout
  • Tijd: Van 17.00 uur tot 21.00 uur (vrije inloop op ieder gewenst moment)

Volg VerkeerZH op Twitter