Kappen van bomen
Provincie Zuid-Holland heeft voor de noodzakelijk te kappen bomen een kapvergunning verkregen van gemeente Waddinxveen. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag is een compensatieplan opgesteld. Er is onder andere gekeken of de bomen verplant kunnen worden, waarbij is geconstateerd dat dit geen slagingskans heeft. Vergunningplichtige bomen worden langs de Vredenburghlaan gecompenseerd. Daarnaast is er rekening gehouden met het in stand houden van een vleermuisroute op deze locatie. Om die reden worden de bomen in fasen gekapt. Ook wordt rekening gehouden met broedende vogels.

De aannemer start donderdag 11 april met het kappen van de bomen langs de Beijerincklaan, IJsermanweg en Tweede Bloksweg. Naar verwachting duurt dit 2 á 3 dagen. Tijdens de werkzaamheden kan het gedurende korte tijd voorkomen dat het verkeer op de IJsermanweg, Tweede Bloksweg en Beijerincklaan beperkte doorgang heeft. De aannemer zet verkeersregelaars en tijdelijke verkeersmaatregelen in om het verkeer te begeleiden, en zo de overlast te beperken.