Proefterpen
Vanaf donderdag 11 april start Boskalis met het aanbrengen van 3 proefterpen op het toekomstig tracé van de weg. Voor het aanbrengen van de proefterpen zijn 5 werkdagen nodig in de periode van 11 april – 10 mei. Concreet betekent dit dat er 3 ophogingen van zand worden gemaakt, die afgedekt worden met een laag grond om verstuiving van het zand te voorkomen.

Het zand wordt aangevoerd door vrachtauto’s. Ze rijden direct vanaf de Beijerincklaan het veld in en kruisen de Tweede Bloksweg tussen huisnummer 50 en 48A. Verkeersbegeleiders begeleiden het in- en uitvoegen op de openbare weg. Door een deel van de ophoging nu aan te brengen en periodiek de zetting ervan te meten, krijgt de aannemer meer inzicht in de draagkracht van de ondergrond van de toekomstige weg. Het aangebrachte zand blijft liggen voor de latere aanleg van de Vredenburghlaan.