Holland-Rijnland beter bereikbaar
De regio Holland-Rijnland heeft een bijzonder karakter. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Amsterdamse regio aan de noordzijde en de Haagse en Rotterdamse regio’s aan de zuidzijde. De regio Holland-Rijnland heeft 400.000 inwoners. Het is een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Oost-westverbinding

Voor het verkeer in de noord-zuidrichting bieden de snelwegen A4 en A44 voldoende capaciteit. De belangrijkste oost-westverbinding in dit gebied, de N206, kan het huidige verkeer niet aan. Hierdoor staan er regelmatig files in dit gebied.

In de komende jaren vinden diverse (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die zich vooral concentreren rondom de N206 tussen Katwijk, de A44 en de A4. De toekomstige ontwikkelingen zijn de locatie Valkenburg, het Bio Science Park en de Greenport Duin- en Bollenstreek. Hierdoor worden de capaciteitsproblemen van het huidige netwerk alleen nog maar groter. Daarom legt de provincie de RijnlandRoute aan. Dankzij de RijnlandRoute worden de Leidse regio en Katwijk beter bereikbaar.

De RijnlandRoute bestaat uit een nieuwe weg tussen de A44 en de A4, de N434. De N434 gaat voor een groot deel bestaan uit een boortunnel die onder Voorschoten doorgaat. Voor de RijnlandRoute worden er ook bestaande provinciale wegen aangepast: de N206 Ir.G. Tjalmaweg in Katwijk en de N206 Europaweg, het Lammenschansplein in Leiden.

Samenwerking

De projectorganisatie bestaat uit een unieke samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en de provincie Zuid-Holland.

Op verzoek van de provincie neemt RWS de rol van aanbestedende dienst op zich voor de verbreding van de A4 en de A44, de aanleg van de N434 – de nieuwe regionale weg met boortunnel tussen de A4 en de A44 - en de verlenging van de parallelstructuur van de A4. Dit is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst RijnlandRoute, die op 17 maart 2015 is ondertekend door Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en oud-gedeputeerde de Bondt. In dezelfde overeenkomst is afgesproken dat RWS in beginsel het beheer en onderhoud op zich neemt voor de nieuwe provinciale weg tussen de A4 en de A44.

Voor de realisatie van de RijnlandRoute werkt de provincie samen met:

 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Regio Holland Rijnland
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Gemeente Katwijk
 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Gemeente Oegstgeest
 • Gemeente Voorschoten
 • Gemeente Wassenaar
 • Gemeente Zoeterwoude
 • Hoogheemraadschap van Rijnland

naar startpagina RijnlandRoute